PROKOBIECE MAZOWSZE

Marszałek województwa mazowieckiego

Rozmowa z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem

Dawno nie było tak głośno o kobietach. Niestety, w kontekście łamania ich podstawowych praw. Jak Pan ocenia sytuację po wyroku TK w sprawie aborcji?

Niestety, po raz kolejny partia rządząca dzieli Polaków. Tym razem sprawa jest wyjątkowo wrażliwa i osobista. Niezrozumiałym jest dla mnie tak instrumentalne traktowanie kobiet. Brakuje w tej sytuacji nie tylko publicznej dyskusji, ale przede wszystkim empatii i odpowiedzialności w czasie pandemii. Uważam, że w tej sprawie głos decydujący powinny mieć kobiety. Wspólnie z przedstawicielami ze Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski podpisaliśmy apel o nieodbieranie kobietom ich praw. Podkreślamy w nim, że polskie kobiety chcą i mają prawo żyć godnie i decydować o sobie. Kobiety potrafią budować, potrafią działać ponad podziałami, ale potrafią także niezłomnie walczyć o swoje prawa.

Tak zdecydowany głos kobiet w przestrzeni publicznej jest dla Pana zaskoczeniem czy oczywistością?

W ogóle mnie to nie dziwi. Teraz, w kontekście ostatnich wydarzeń, po prostu więcej się o tym mówi. W województwie mazowieckim mieszka ponad 2,8 mln kobiet. Realizują swoje plany i marzenia, są aktywne zawodowo i rodzinnie, z olbrzymimi sukcesami udzielają się w samorządzie, biznesie czy działalności społecznej. W gronie radnych sejmiku województwa mazowieckiego mamy 14 kobiet, a dwie z nich zasiadają w zarządzie województwa mazowieckiego. Kobiety stanowią blisko 70 proc. wszystkich pracowników urzędu marszałkowskiego i połowę kadry dyrektorskiej. Wszystkie świetnie wykonują swoje obowiązki oraz wnoszą w pracę samorządu wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań. Kobiety rządzą w samorządach – na Mazowszu mamy np. około 3 tys. sołtysek, firmach, stowarzyszeniach, kołach gospodyń wiejskich, OSP itd. Ich wkład w rozwój gospodarczy i społeczny naszego regionu, w zwiększanie świadomości społecznej czy pomoc innym jest ogromny.

Taką aktywność warto doceniać.

I to robimy m.in. przez nasze konkursy, które specjalnie do nich kierujemy. Jednym z nich jest Mazowiecka Lady D. Tytuł ten otrzymują kobiety, które działają na rzecz aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli kobiet z niepełnosprawnościami w rozwoju naszego województwa. Znaczną część Mazowsza tworzą tereny wiejskiej i tam kobiety są również aktywne. Wiele z nich działa na rzecz lokalnej społeczności, zachowania kultury i tradycji lokalnych czy promocji swoich miejscowości. Najbardziej przedsiębiorcze panie są nagradzane w konkursie organizowanym przez biuro regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na najaktywniejszą liderkę wiejską. Jest to nagroda za zaangażowane w pracę na rzecz innych, integrację mieszkańców i przyczynianie się do rozwoju „małych ojczyzn”. Wspieramy też inicjatywę Kobiety Sukcesu na Mazowszu, bo nasz region nie mógłby się tak dynamicznie rozwijać, gdyby nie przedsiębiorcze, silne, ale też wrażliwe społecznie kobiety. Udowadnianie, że samorealizacja na różnych polach jest możliwa i staje się źródłem olbrzymiej satysfakcji to właśnie domena kobiet.

Jest Pan lekarzem. Jak Pan wykorzystuje to doświadczenie zawodowe w samorządzie?

Wiele uwagi poświęcamy zdrowiu, profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia. Mam tu na myśli chociażby program wczesnego wykrywania raka piersi. Mieszkanki naszego województwa biorące w nim udział, mogą bezpłatnie wykonać mammografię. W razie potrzeby otrzymują pomoc lekarza specjalisty. Program zakłada też edukację zdrowotną oraz naukę samobadania piersi. Dbamy też, aby w naszych szpitalach stworzyć przyjazne i komfortowe warunki. Przykładem są nowoczesne oddziały położniczo-ginekologiczne w szpitalu wojewódzkim w Siedlcach czy w szpitalu międzyleskim. Wspieramy kobiety w drodze do macierzyństwa przez program in-vitro. Do dziś w ramach tego programu potwierdzonych zostało 228 ciąż i urodziło się 24 dzieci. Organizujemy też dla mieszkańców pikniki zdrowia, podczas których mogą za darmo wykonać szereg podstawowych badań. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom mieszkanki naszego regionu będą czuły się bezpiecznie, a troska o zdrowie i regularne badania staną się dobrym nawykiem.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment