Innowacja jest kobietą

Kobiety odnoszą sukcesy w komercjalizacji badań naukowych, zakładają firmy, które wykorzystują najnowsze technologie, a co więcej są zaangażowane społecznie. Jednak kobiet w branżach innowacyjnych jest wciąż mało. I to nie tylko w Polsce. Z opublikowanego w marcu 2018 roku raportu Unii Europejskiej wynika, że zwiększenie udziału kobiet w sektorze cyfrowym może przynieść krajom UE roczny wzrost PKB o wartości 16 mld EUR. Dlatego budowanie wyrównanych szans i nowych możliwości w przedsiębiorstwach wymaga włączenia kobiet w proces innowacji. Ograniczanie się tylko do męskiej połowy, powoduje, że firmy tracą część szans na rozwój. Kobiety kreują innowacje. Różnorodność w branży technologicznej, jest tak samo potrzebna, tak jak w każdym innym sektorze. Kobiety coraz chętniej angażują się w projekty związane z wdrażaniem nowych technologii, a mężczyźni coraz rzadziej się temu dziwią. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany. Ekspansja płci pięknej w obszarze nowych technologii rozwija się sukcesywnie, choć nadal dziewczyny muszą walczyć z wieloma ograniczeniami czy stereotypami.

Co wyróżnia kobiety na tle mężczyzn w technologii?

Kobiety w obszarze technologii są bardzo pragmatyczne, bardzo mocno stawiają na komunikacje co przy dużych złożonych projektach ma kluczowe znaczenie. Inżynieria jest innowacyjnością, która pozwala ujarzmić i dostosować nowe pomysły do codzienności. Pozytywny aspekt jest zauważany w kwestii wsparcia innych kobiet w branży.

Profesjonalistki chętnie włączają się w mentoring innych kobiet, wspierają je merytorycznie, psychologicznie, często też działają w formie wolontariatu na rzecz młodszych pokoleń dziewcząt zainteresowanych branżą IT. Problemy kobiet w technologiach Kobiety borykają się z wieloma problemami na swojej ścieżce kariery. Przeciętnie ponad pięć lat muszą czekać na awans na pierwsze stanowisko kierownicze. Wymowny jest fakt, że najczęściej następuje on z inicjatywy pracodawcy, a nie własnej. Ponad połowa profesjonalistek pracuje w zespołach z przewagą mężczyzn, a 71,6% wskazuje mężczyznę jako preferowanego szefa. Najczęściej pod wpływem presji zewnętrznych i uwewnętrznionych stereotypowych przekonań związanych z płcią, kobiety zaniżają siłę swoich kompetencji i możliwości, a co za tym idzie: obniżają poziom aspiracji i wymagań (np. płacowych czy awansowych) wobec siebie oraz innych kobiet. Pomimo pewnych trudności kobiety decydują się na pracę w zawodach związanych z technologią.

Jak odnieść sukces w branży technologicznej?

Większość kobiet w branży high tech ma dość jasno sprecyzowaną ścieżkę kariery i zaczyna pracę w zawodzie już na studiach. Ale swoje miejsce w dziedzinach STEM znajduje także mnóstwo kobiet, które wcześniej nie były związane z technologią.

Co możemy zrobić, żeby kobiet w technologii było więcej?

Jednym z ważniejszych czynników jest wsparcie i inspiracja dla dziewcząt, które wykazują zdolności do przedmiotów ścisłych. Większość studentek kierunków technicznych decyduje się na taką ścieżkę kariery pod wpływem kogoś bliskiego, najczęściej z rodziny, kto staje się pewnego rodzaju „przykładem”. Ogromne znaczenie ma wczesnoszkolna edukacja i możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań, również tych związanych z technologią.

Anna Krzyżanowska

Inżynier energetyki, pracuje w Duńskim Instytucie Technologicznym, gdzie zajmuje się badaniami nad nanotechnologią, rozwijaniem nowoczesnych rozwiązań opartych o systemy IoT i sieć 5G.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment