Prostata bez wstydu

Jak pokazują badania i dane statystyczne, rak prostaty dotyka coraz większej liczby mężczyzn. Większość przegrywa walkę z chorobą z powodu zbyt późnego zdiagnozowania. Choroby prostaty są tematem wstydliwym, a świadomość możliwości wczesnego wykrywania jest bardzo niska. Panie bardzo dobrze wiedzą jak ważne są badania mammograficzne i systematycznie z nich korzystają, a Panowie nawet nie podejmują rozmów na temat profilaktyki prostaty. Temat tabu w każdej kategorii wiekowej,  mało skuteczne „domowe sposoby”, a i wstyd przed wizytą u urologa ogromny. A przecież można wykryć początkowe objawy raka prostaty badaniem stężenia PSA we krwi.

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji Bractwo Kawalerów Czerwonej Szpilki postanowiło włączyć się pod międzynarodowym symbolem „Niebieskiej wstążeczki” w propagowanie badań prostaty oznaczającym walkę z rakiem prostaty. Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego ogłosiło ogólnokrajowy Program „Prostata Bez Wstydu”, którego głównymi celami są:

  • Wzrost świadomości znaczenia profilaktyki raka prostaty wśród mężczyzn z różnych środowisk i grup społecznych w wieku 40+.
  • Promocja wczesnego wykrywania raka prostaty poprzez badanie stężenia PSA we krwi.

W ramach programu „Prostata Bez Wstydu” Bractwo zaplanowało wiele działań. Wśród nich są:

  1. Organizacja prelekcji i debat z zaproszonymi specjalistami i uznani urologami, którzy omówią aktualne trendy w profilaktyce i metodach leczenia prostaty, a także poinformują o działaniach najnowszych leków w trakcie największych wydarzeń konferencyjnych w kraju:
  1. Mobilny punkt badań PSA „Prostatobus” wzorowany na „Mamobusach” to miejsce wykonywania badania stężenia PSA we krwi u mężczyzn. Akcja ma na celu dotarcie do jak największej liczby mężczyzn z badaniami profilaktycznymi stężenia PSA we krwi. Na konferencjach, na których będą prelekcje, „Prostatobus” stojący przed wejściem do obiektu da możliwość badań ogromnej grupie biznesmenów, których styl życia – spotkania, delegacje itp. teoretycznie i praktycznie uniemożliwia ustalenie z jakimkolwiek wyprzedzeniem terminu badań. „Prostatobus” jest trafionym rozwiązaniem dla Uczestników tych Konferencji.
  2. W mniejszych miejscowościach we współpracy z partnerami społecznymi, samorządami i lokalnymi organizacjami, „Prostatobus” dotrze z badaniami do mężczyzn z grup społecznych niechętnych tym badaniom.

Bractwo Kawalerów Czerwonej Szpilki zaczyna Program „Prostata Bez Wstydu” od kujawsko-pomorskiego – województwa z najwyższym wskaźnikiem zachorowalności na raka prostaty w kraju. 

Wierzymy, że akcja „Prostatobus” w połączenie z zakrojoną na szeroką skalę akcją uświadamiającą przyniesie skutek” – powiedział Kanclerz Loży Kujawsko-Pomorskiej Bractwa, dr Jacek Janiszewski.

Bractwo Kawalerów Czerwonej Szpilki

Bractwo Kawalerów Czerwonej Szpilki skupia mężczyzn z różnych środowisk, aktywnych społecznie i będących autorytetami w swoim otoczeniu.
Kawalerowie Bractwa przestrzegają wysokich norm etycznych, szanują równe prawa kobiet, zasady równego traktowania bez względu na wyznanie, poglądy polityczne, rasę, orientację seksualną. Realizują projekty o dużym znaczeniu społecznym i wspierają lokalne społeczności. Współdziałają z Akademią Kobiet Skutecznych, wspierając jej idee i inicjatywy.

Najważniejszym organem w Bractwie jest jego Kapituła w skład której wchodzą Kanclerze Lóż Regionalnych. Jednym z członków Bractwa jest Kanclerz Loży kujawsko-pomorskiej dr Jacek Janiszewski który w 1994 roku zainicjował i był organizatorem jednego z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce zajmującego się zagadnieniami z zakresu energetyki, innowacyjności, handlu i bankowości, działającego obecnie pod nazwą „Welconomy Forum in Toruń”. 

fot. Jędrzej Janiszewski

Kanclerz Loży dr Jacek Janiszewski jest także przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”. Pełnił także funkcję Prezesa Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1997-2001 zasiadał w Sejmie III Kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.
Wykładowca wielu uczelni wyższych m.in. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Doktorat obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nt. „Problemy adaptacyjne polskiej wsi i rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską.” W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2015 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki. 

Like this article?

Share
Share

Leave a comment