Urząd Przyjazny Kobiecie

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest urzędem otwartym i przyjaznym nie tylko dla mieszkańców, ale także dla pracowników. O potencjale tego urzędu stanowią ludzie. Mamy oddaną kadrę pracowników, którzy nie szczędzą trudu, aby powierzone im zadania wykonywać jak najlepiej.

Większość naszego zespołu stanowią kobiety, to aż 77 % zatrudnionych osób w Starostwie, Panie zajmują 80% stanowisk kierowniczych w naszym urzędzie. W swojej pracy wykazują się niezwykłym profesjonalizmem, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Cieszą się pełnym zaufaniem i poparciem Zarządu Powiatu. Dzieje się tak dlatego, że stworzyliśmy takie warunki rozwoju, aby każda z Pań czuła stabilizację i bezpieczeństwo w pracy.

Uruchomiliśmy także narzędzia wsparcia dla młodych mam, które potrzebują większego kontaktu ze swoimi dziećmi, dlatego teraz mogą pogodzić macierzyństwo i obowiązki zawodowe, wykorzystując najnowsze technologie w pracy zdalnej. Stawiamy na rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Organizujemy szkolenia merytoryczne z różnych obszarów, ale także takie, które są ważne ze społecznego punktu widzenia, podnoszące świadomość w obszarach związanych z funkcjonowaniem rodziny i wspierające rozwój osobisty. Stosujemy system nagród i premii za zaangażowanie i wysoką jakość pracy. Siła kobiet w naszym urzędzie tworzy wysoką jakość pracy i usług dla mieszkańców naszego Powiatu. Cieszy nas fakt, że osiągnięcia naszego samorządu powiatowego doceniają również niezależne gremia przyznając wiele nagród i wyróżnień w różnych dziedzinach.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment