Magazyn “Czerwona Szpilka” Partnerem Medialnym Forum Ekonomicznego

Forum Ekonomiczne  jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, a także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę zastępowania  stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie wymiany poglądów. Tegoroczne XXX Forum będzie dyskutować pod hasłem „Europa […]