Szklane sufity

Mężczyźni i kobiety na rynku pracy. Równouprawnienie na ścieżce kariery. Te tematy są dyskutowane od lat. Tak wiele się zmieniło w tym zakresie. Ale czy zmiany które zaszły w tym aspekcie są zadowalające?

Zapraszamy do rozmowy z Panią Danutą Mularczyk, HR Manager na temat dlaczego ciągle zajmujemy się tym zagadnieniem i ciągle zostało dużo do zrobienia.  Temat jest głośny, popularny, dyskutowany od dawna i budzi wiele emocji.

Przekonania jakie mamy w sobie to uogólnienia na temat rzeczywistości tworzące schemat naszego postępowania.  Często nie uświadomione ale widoczne i rozpoznawalne w sposobie naszego myślenia i mówienia. Przekonania na temat kobiet mamy utrwalone przez wychowanie, opinie społeczne, media, literaturę i sztukę.

Każda kobieta niezależnie od pełnionej roli czy stanowiska była kiedyś  dziewczynką a dziewczynki wychowuje się powtarzając im:  „Siedź w kącie znajdą Cię”, „Pokorne ciele dwie matki ssie”, „Dziewczynce nie wypada” . Te zasady wpajane od dzieciństwa wpływają na postawy dorosłych kobiet wpływają na ich zachowania i powodując u kobiet niższe poczucie własnej wartości oraz brak pewności siebie.

Tymczasem współczesny biznes stawia przed liderami szczególne wyzwania, które nie pasują do postawy cichej i grzecznej dziewczynki.

 Jakich kompetencji potrzebują liderzy aby skutecznie zarządzać zespołami w dzisiejszym świecie?

Badania wykazują że we współczesnym biznesie,  kluczowymi kompetencjami Liderów zarządzających zespołami ( szczególnie ostatnio w tak trudnych przypadkach zespołów zdalnymi lub hybrydowych) są inteligencja emocjonalna i empatia, umiejętności komunikacyjne. Te umiejętności i cechy są dominujące u kobiet. Współczesne przywództwo i zarządzanie potrzebuje energii kobiet, kompetencji, które wiążą się ze zrozumieniem indywidualnej sytuacji podwładnych, umiejętnością odczytywania sygnałów płynących od innych osób, oraz dostosowywania sposobu komunikacji do różnych osób.

Badania efektywności zespołów pokazują że warto stawiać na różnorodność czerpiąc z zalet zarówno mężczyzn jak i kobiet jako pracowników oraz Managerów zespołów.

Czy naprawdę kobiety traktowane są inaczej? Przecież tyle się mówi o równouprawnieniu, równych szansach i zasadach?

Z moich doświadczeń wynika, że pozycja kobiet i mężczyzn na rynku pracy zaczyna się już na etapie rekrutacji. Kobiety nie tylko rzadziej aplikują na ogłoszenia, stawiając sobie wymaganie spełnienia niemal wszystkich wymienionych w ogłoszeniu kryteriów, ale też ich zatrudnienie bywa uważane za ryzykowne w odniesieniu do planów założenia rodziny czy faktu już posiadania dzieci.

Jako odpowiedzialna za rekrutację  obserwuję, różnice w sposobie opowiadania o swoich doświadczeniach przez Kandydatów i Kandydatki. Kobiety bardzo często mówią o wspólnej pracy zespołu, używając liczby mnogiej aby przedstawić swoje doświadczenie zawodowe. W odróżnieniu od mężczyzn, którzy częściej mówią w liczbie pojedynczej opowiadając o tym co osiągnęli i jakie mieli doświadczenia. Oczywiście to nie znaczy, że kobiety nie realizują zadań samodzielnie, a mężczyźni nie umieją działać zespołowo.

Jeśli już kobieta zostanie zatrudniona, to wcale nie jest łatwiej. Często bywają  przypadki, w których kobiety muszą udowadniać swoje kompetencje, a ich decyzje częściej są kwestionowane. Dotyczy to również kobiet na stanowiskach Managerskich lub Dyrektorskich.

Jest cienka granica pomiędzy szacunkiem do kobiet tak mocno zakorzenionym w naszej kulturze a infantylnym traktowaniem kobiet, wielokrotnym tłumaczeniem powierzonego zadania, oczekiwaniem potulności w przyjmowaniu opinii kolegów, tłumaczeniu odmowy zmiennością nastrojów.

Czy warto zatrudniać i awansować kobiety? Jakie jest znaczenie kobiet w wizerunku firmy?

Przede wszystkim warto zatrudniać specjalistów z profesjonalnym podejściem do pracy i gotowych do zaangażowania. Tak jak mówiłam, wiele cech charakterystycznych dla kobiet jest dzisiaj wyjątkowo potrzebnych w zespołach, dlatego warto wyzbyć się uprzedzeń i stereotypów w nastawieniu do płci.

Poza tym kobiety, które zajmują stanowiska kierownicze, są najlepszą reklamą swojej firmy i informacją dla rynku i innych kobiet, że dana firma, daje szansę na rozwój i poważnie myśli o roli kobiet w biznesie. Takie podejście buduje markę danej firmy jako pracodawcy.

 

Dziękujemy za rozmowę.

 

Like this article?

Share
Share

Leave a comment