Budowanie przyszłości

„Budowanie wspólnoty przyszłości” szczególną rolą liderów samorządu – VII Edycja Europejskiego Kongresu Samorządów

Tegoroczna VII już edycja  Europejskiego Kongresu Samorządów odbywa się pod hasłem: „Budowanie wspólnoty przyszłości”. 

Dyskutowanie o przyszłości zawsze jest trudne a w dzisiejszych czasach szczególnie. 

Europa wychodząc z poważnego kryzysu pandemii stanęła  w obliczu nowego wyzwania, tym razem wojny – największej tragedii zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. 

Przed samorządami stanęły wyjątkowe wyzwania. Jak wspólnie radzić sobie z teraźniejszością, rozwiązywać bieżące problemy i jednocześnie budować przyszłość?

Samorząd ma teraz szczególną rolę do odegrania. Dla lokalnych liderów najważniejsza w kreowaniu rozwoju wsi, gmin, miast i miasteczek, powiatów czy regionów pozostaje przewidywalność i możliwość długoletniego planowania. Reformy wewnątrz kraju, sytuacja w Ukrainie, uchodźcy, otoczenie makroekonomiczne oraz silny wzrost wydatków bieżących, wymagają szczegółowej analizy i wypracowania modeli współpracy na rzecz stabilności. Mówcy i eksperci biorący udział w Kongresie identyfikują konsekwencje dla samorządów wynikające z ekstremalnej sytuacji zorganizowania pobytu milionów uchodźców, podejmowanych przez rząd reform, zmian systemowych i trendów rozwoju. Tylko działając wspólnie, ucząc się od siebie nawzajem możemy wypracować  rozwiązania. 

I choć nikt nie powie na pewno, kiedy ta wojna się skończy, to oczywistym jest fakt, że ona w znacznym stopniu zmieni Europę i świat. Zmieni także rolę i sposób postrzegania Samorządów. 

Wojnę w Ukrainie zapamiętamy między innymi:

 • z silnej konsolidacji społeczeństwa Ukraińskiego broniącego swojej ojczyzny.  
 • oddolnych, spontanicznych, solidarnych działań Polaków na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom, z minimalnym udziałem rządu i władz centralnych

W obydwu punktach za siłą i skutecznością działania stoi moc poczucia wspólnoty lokalnej a nie władzy centralnej. 

Na przestrzeni ostatnich 30 lat, na gruzach władzy zcentralizowanej budowaliśmy nie tylko struktury samorządu terytorialnego ale także, trochę jako skutek uboczny wzmacnialiśmy więzy lokalnych społeczności. 

Nadchodzi czas aby zdać sobie sprawę że po pandemii i wojnie, świadome swojego znaczenia społeczeństwo obywatelskie, chcące i umiejące podejmować decyzje, organizować się do wspólnego działania, wywierać presję i zmuszać do decyzji rządy i korporacje, stanie się realnym faktem nie będzie już teorią. 

VII Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. 

W tegorocznej edycji dyskusje toczyć się będą w dziesięciu ścieżkach tematycznych,  obejmujących ponad 110 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Należy spodziewać się i oczekiwać, że we wszystkich tematach sprawy trudne, jak wojna, uchodźcy, inflacja, opóźnienia w dostępie do środków unijnych, reformy wewnętrzne, będą w każdym z przygotowanych paneli. 

Wśród planowanych tematów znajdą Państwo: 

 • Polski Ład – nowe wyzwanie dla samorządów 
 • Finanse samorządu w dobie kryzysu 
 • Miasto dla ludzi – rola obywateli w procesie zarządzania miastem 
 • Równowaga – kluczem rozwoju miast i regionów 
 • Kultura, historia i tradycje. Jak budować regionalną tożsamość? 
 • Kierunek turystyka – rozwój turystyki w regionie. Agro, eko czy komercja? 
 • Jak mądrze wspierać rozwój MŚP w regionach? 
 • Utylizacja i recykling na poziomie regionalnym. Wyzwanie, czy czysty zysk? 
 • Miasta Europy – co je łączy, a co dzieli? 
 • Sprawiedliwość komunikacyjna – czy da się zapewnić każdemu transport publiczny? 
 • Kultura polskiej wsi – czy jest jeszcze potrzebna? 
 • Marketing miejsc – jak z sukcesem kreować markę miasta? 
 • Klient – senior – czyli dostosowanie zmieniającego się rynku do potrzeb seniora 
 • Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Krajowy Plan Transformacji. 2022 Rokiem Dostępności
 • Potencjał samorządów w zabezpieczeniu medycznych i sanitarnych potrzeb
 • Rola samorządu w dobie kryzysu migracyjnego wywołanego wojną na Ukrainie uchodźców. Możliwości i bariery

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego i Forum Regionów. 

Like this article?

Share
Share

Leave a comment