Na Zachód od Warszawy 

Powiat Warszawski Zachodni jako jednostka samorządu terytorialnego powstał
w wyniku wielkiej reformy administracyjnej Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku. Dzięki swemu położeniu jest jednym z bardziej interesujących miejsc w Polsce. Obejmuje obszar,  w którym można odnaleźć ślady przeszłości, liczne zabytki architektury, jak również niezwykle atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne i inwestycyjne. Usytuowanie w centralnej części województwa mazowieckiego, za zachodnimi granicami Warszawy sprawia, że ma on doskonałe warunki dla rozwoju gospodarczego.  

Powiat zajmuje obszar 533 km2, zamieszkiwany jest przez  ponad 120 tysięcy osób. Rocznie przybywa około 1,5 tysiąca nowych mieszkańców. W skład powiatu wchodzą trzy gminy miejsko-wiejskie: Łomianki, Błonie i Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Przez teren powiatu przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 92 Warszawa-Poznań, biegnąca dalej w kierunkach Berlina i Moskwy oraz droga nr 7 (E-77) Gdańsk-Warszawa-Kraków, a także magistrala kolejowa: Moskwa-Berlin. Na terenie Powiatu znajduje się węzeł drogowy „Konotopa”, jest to miejsce gdzie autostrada A-2 rozdziela się na Południową Obwodnicę Warszawy i Trasę Armii Krajowej – S-2 i S-8. 

Na unikatowy wizerunek Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpływa także jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem Narodowym, który obejmuje prawie całą północną część powiatu i zajmuje ponad 30 % jego terytorium. Kampinoski Park Narodowy został przez UNESCO w roku 2000 wpisany do rejestru Światowego Rezerwatu Biosfery pod nazwą Puszcza Kampinoska. Od 2004 roku Park wchodzi również w skład sieci Natura 2000. Dozwolona jest tu turystyka piesza, rowerowa, konna, a także narciarska. Wyjątkowa wartość Parku polega na tym, że posiada on nie tylko walory przyrodnicze, jest to także skarbnicą miejsc pamięci narodowej i stanowi niepowtarzalne miejsce relaksu dla mieszkańców i zmęczonych wielkomiejskim gwarem warszawiaków.

Południowa część powiatu charakteryzuje się urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi produkcji ogrodniczej, sprawiło to, że przez lata teren ten był nazywany „Zagłębiem warzywniczym”. Z tego też względu na terenie powiatu powstał Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A w Broniszach, największy tego typu rynek w Polsce. Jednakże bliskość stolicy spowodowała, to że rolnictwo zaczęło przegrywać z ekspansywnym budownictwem mieszkaniowy. Mieszkańcy miasta chętnie osiedlają się w PWZ ze względu na jego walory przyrodnicze oraz stosunkowo bliskie sąsiedztwo miasta. Tereny te stanowią mieszkalne „zaplecze” stolicy, idealnie nadające się do ucieczki przed zgiełkiem wielkiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i natury.  

Przez kilka lat od powstania Powiatu Warszawskiego Zachodniego siedziba znajdowała się poza jego granicami – w Warszawie. Od 2005 roku znajduje się  w Ożarowie Mazowieckim, w budynku po byłej Fabryce Kabli. W 2019 roku budynek przeszedł kompleksową termomodernizację elewacji, fasadę budynku zdobią artystyczne grafiki z motywami przyrodniczymi, związanymi właśnie z Puszczą Kampinoską, zaprojektowane przez artystę grafika Dmitrija Miłowanowa. 

Budżet Powiatu Warszawskiego Zachodniego  na rok 2022 r. wynosi 194 mln zł  dochodów, a wydatki w wysokości ponad 237 mln zł. Jakie będą realia naszego działania wynikające z programu rządowego „Polski Ład”, jakie będą możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej, a także jakie zmiany przyniesie obecna nowelizacja ustawy o dochodach samorządów? – dziś trudno przewidzieć zwłaszcza, że piszę te słowa w chwili, kiedy za wschodnią granicą Polski w Ukrainie toczy się krwawa i brutalna wojna, a do Polski napływa olbrzymia fala uchodźców. 

Powiat płaci również specjalny podatek tak zwane „janosikowe” –  w bieżącym roku wynosi on aż 36,5 mln zł! To są rekordowe środki, po zapłaceniu których powiat, jako jeden z zamożniejszych powiatów ziemskich w Polsce, staje się jednym z biedniejszych. Po zapłaceniu tej daniny ledwo spinamy nasze wydatki, które cały czas rosną z powodu podwyżek cen energii, materiałów budowlanych, płac itd. 

Powiat Warszawski Zachodni posiada bardzo duży potencjał gospodarczy i możliwości szybkiego rozwoju gospodarczego co w dużej mierze kształtuje bliskość stolicy. W związku z dobrymi warunkami komunikacyjnymi lokują się tu firmy transportowe, spedycyjne i celne. Rozwija się handel oraz sektor usługowy, powstają kolejne, duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród inwestorów zagranicznych.

Serdecznie zapraszam!

Jan Żychliński

Starosta Warszawski Zachodni

Like this article?

Share
Share

Leave a comment