W stronę nowego światowego porządku – Welconomy in Toruń 2022

Tegoroczna XXIX już edycja Welconomy in Toruń 2022 odbywa się pod hasłem: „W stronę nowego, światowego porządku””. 

Dyskutowanie o przyszłości zawsze jest trudne, a w dzisiejszych czasach szczególnie. Europa wychodząc z poważnego kryzysu pandemii stanęła w obliczu nowego wyzwania, tym razem wojny – największej tragedii zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. 

I choć nikt nie powie, kiedy na pewno się skończy ta wojna, to oczywistym jest fakt, że ona zmieni Europę i świat.

Organizatorzy Welconomy stawiają pytanie: dokąd zmierza nasz świat? Chcą wierzyć, że świat idzie drogą  postępu, lecz nie mają pewności. W takim momencie, takie wydarzenia jak Welconomy Forum in Toruń, potrzebne są jeszcze bardziej. Uczestnicy w debatach, prelekcjach i rozmowach kuluarowych będą rozmawiać i stawiać pytania gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, my jako Polska i Europa, i w ujęciu indywidualnym my Europejczycy, Polacy. 

Zmieniły się znaczenia pojęć wykluczenia, różnorodności, konfliktów międzypokoleniowych. Świat który znaliśmy do tej pory – przeminął bezpowrotnie.

Pandemia urzeczywistniła rewolucję cyfrową, zmieniła: rynki pracy, sposób edukacji.

Wojnę w Ukrainie zapamiętamy między innymi z:

  • silnej konsolidacji społeczeństwa Ukraińskiego broniącego swojej ojczyzny. 
  • oddolnych, spontanicznych, solidarnych działań Polaków na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom.  
  • ogromnego zaangażowaniem ze strony samorządów i z mniejszym udziałem rządu i władz centralnych.

Wiedzieliśmy, że monopol jest złem. Wiele pracy włożono aby ograniczać biznesowe polityki monopolistyczne. Tymczasem wiele ważnych, wręcz kluczowych europejskich gospodarek pozwoliło aby jedna najbardziej newralgiczna dziedzin naszego życia – energetyka – została zmonopolizowana przez jednego dostawcę. Wojna w Ukrainie pokazała, że monopolistyczna pozycja Rosji jako dostawcy gazu była złym rozwiązaniem. W gruncie rzeczy mamy związane ręce. Kolejne sankcje i odcięcie się od dostaw gazu z Rosji powoduje, że my mamy także kłopoty z naszą gospodarką, tak jak byśmy sami nakładali sankcje również na nas. Kij ma dwa końce. Podnosząc jeden, podnosimy drugi. Teraz bardzo kosztownie odcinamy się od dostaw ze wschodu i próbujemy pokazać Rosji że jednak bez ich gazu damy sobie radę. Pozostaje pytanie – jak, kiedy, jakim kosztem i z jakim skutkiem dla nas i jakim wpływem na wojnę w Ukrainie.  

Można śmiało powiedzieć, że XXI wiek to współczesna wersja wędrówki ludów i ruchów migracyjnych na niespotykaną od dawna skalę. Fala uchodźców wywołana wojną w Ukrainie skupiła się przede wszystkim na Polsce. W ciągu dwóch miesięcy zwiększyła populację naszego kraju o blisko 10%. Przyjęliśmy  do życia  na terenie naszego kraju ponad 3 miliony obywateli Ukrainy, w większości matki z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Nie stworzyliśmy budzących traumę obozów dla uchodźców, wyizolowanych enklaw dla ludzi opuszczonych i skazanych wyłącznie na pomoc humanitarną. 

Przyjęliśmy ich do swojej społeczności, w tak naturalny sposób, jak tylko było to możliwe. Nadając im numer PESEL, otwierając dla nich rynek pracy, system edukacji i opieki zdrowotnej, pozwoliliśmy im poczuć że mogą być na początku nowego życia, a nie w wegetacyjnym oczekiwaniu na niepewną, nieznaną przyszłość. Świat się przygląda, podziwia i kibicuje, żeby ten swoisty bardzo ludzki eksperyment przyniósł jak najlepsze efekty. Pozostaje pytanie czy przyniesie. 

W czasie WELCONOMY o skutkach społecznych, gospodarczych i ekonomicznych wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców wojennych w Polsce rozmawiać będą eksperci i przedstawiciele rządu, organizacji społecznych i samorządowych. 

Zarówno pandemia jak i agresja Rosji na Ukrainę pokazała nam jak ważna jest solidarność w działaniu. Pojęcie wspólnoty znacznie się rozszerza. To już nie tylko moja mała ojczyzna, okolica wokół mojego domu czy biznesu, kraj czy partia polityczna. Pojęcie wspólnoty obejmuje dzisiaj wszystkich, z którymi mamy wspólne pojmowanie wartości, wspólne rozumienie praw człowieka, łączą nas interesy energetyczne, biznes czy dbałość o środowisko. Granice polityczne stają się coraz bardziej jedynie liniami granicznymi na mapie. Dlatego na WELCONOMY dotychczasowe wizyty naszych sąsiadów nabierają innego znaczenia. W tym roku do udziału w WELCONOMY zostali zaproszeni gości z Litwy i Ukrainy. Wiele nas łączy, wiele problemów można rozwiązywać wspólnie zwłaszcza nabrzmiewające problemy bezpieczeństwa  i stabilizacji. 

Rozmawiajmy, pracujmy nad nowym porządkiem świata, nie zwracajmy uwagi z której strony ktoś wchodzi na mównice: z prawej czy z lewej, z kościoła czy z meczetu. Od pierwszego Forum, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca działa tworząc platformy do dyskusji i dialogu ponad podziałami. Tak będzie i w tym roku. Tylko działając wspólnie, ucząc się od siebie nawzajem możemy wypracować propozycje rozwiązań na przyszłość.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment