O obrotach rzeczywistości społecznej

DIALOG MIĘDZY LUDŹMI I GRUPAMI JEST POTRZEBNY, BY W SPORACH I TWÓRCZYCH DYSKUSJACH UPEWNIAĆ SIĘ W SŁUSZNOŚCI SWOICH POGLĄDÓW ALBO W RACJONALNOŚCI ICH MODYFIKACJI. KAŻDA, NAWET NAJTRUDNIEJSZA ROZMOWA, KTÓRA NIE ODBIERA NIKOMU GODNOŚCI JEST TWÓRCZA NIEZALEŻNIE OD RACJI.

XXX Forum Ekonomiczne Welconomy in Toruń to wydarzenie, które od trzydziestu lat gromadzi liderów politycznych, gospodarczych i społecznych nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego. Na przestrzeni swojej trzydziestoletniej historii Forum Ekonomiczne, organizowane przez Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, zmieniało swoje miejsce od Międzyzdrojów po Toruń, ale zawsze było i jest miejscem spotkań i dialogu liderów polityki, gospodarki, samorządu oraz wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki. 

Organizator Welconomy in Toruń – Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, wobec wyzwań początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce, takich jak kapitalizm, demokracja, samorządność, wejście do NATO czy wejście do UE, postawiło sobie jednoznaczny cel: stworzenie płaszczyzny do dialogu ponad podziałami. Historia zatoczyła koło, nieporozumienia, nietolerancja, spory na płaszczyźnie wartości są na porządku dziennym, wywołując wielkie emocje zamiast spokojnego dialogu o kształt i przyszłość Polski. 

Dzisiejsza sytuacja różni nas we wszystkim względem wszystkiego. Zagubiliśmy poczucie podstawowych wartości, wyrażanie poglądów staje się coraz bardziej agresywne. Tworzą się głębsze podziały światopoglądowe związane z płcią, wiekiem lub zawodem. Stoi przed nami konieczność redefiniowania, zdawałoby się podstawowych pojęć i wartości, jak rodzina, biznes, naród, równość, tolerancja, uczciwość, patriotyzm czy państwo. Idea zasypywania podziałów, które niszczą nas wszystkich staje się żywa i ważka. Jedynym absolutnym warunkiem wyjścia z trudnej sytuacji w Państwie jest DIALOG. 

Myśl przewodnia tegorocznej edycji Welconomy in Toruń to nieprzypadkowe nawiązanie do jednej z najważniejszych prac naukowych naszych dziejów, czyli hasło „O obrotach rzeczywistości społecznej”. Spojrzenie na współczesny świat w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika jest ciągle żywe. Nasuwa się pytanie: jaka jest ta rzeczywistość społeczna i jaka będzie w bliższej i dalszej przyszłości? 

Ruszył już maraton wyborczy. Przed nami jedne z najważniejszych wyborów i decyzji w kontekście zarówno jednostki, jak i całej struktury państwa. Póki co kampania wyborcza skupia się na argumentach przeciwko i wyostrzaniu różnic. Jest to coś zupełnie przeciwnego do idei dialogu i rozmów ponad podziałami. Decyzje jakich dokonamy na kartach wyborczych to nie tylko wybór kogo popieramy lub przeciwko komu jesteśmy. Ta retoryka diagonalizuje wyborców zamiast koncentrować ich myśli na wyborze jaki ma być system w Polsce, jak ma wyglądać kształt gospodarki i wzajemnych relacji pomiędzy jednostkami, jednostką a gospodarką, gospodarką a systemem politycznym. 

To jedne z najważniejszych wyborów w historii demokracji w Polsce. 

Globalizacja świata sprawia, że żadna jego część nie jest obojętna wobec tego co dzieje się poza nią. Od wybuchu wulkanu po klęski i żywioły, a co dopiero mówić o wojnie. Dwuletnia walka z pandemią zjednoczyła świat i siły do walki z wirusem. Naukowcy, socjolodzy i psychologowie pracowali nad skutkami pandemii i nad sposobami kształtowania post pandemicznego świata. Agresja Rosji na Ukrainę odsunęła na dalszy plan te kwestie i postawiła świat przed wieloma istotnymi nowymi wyzwaniami. Dla Unii Europejskiej najważniejszym stało się zapewnienie bezpieczeństwa krajom członkowskim, wzmocnienie krajów flanki wschodniej, dywersyfikacja źródeł pochodzenia zasobów naturalnych, kwestia ujednolicenia polityki migracyjnej i niesienie długofalowej pomocy uchodźcom przybyłym z Ukrainy. Czy inne kraje pomogą im w taki sam sposób, jak Polacy, przyjmując ich do swoich domów i dzieląc się z nimi rynkiem pracy i opieką społeczną, nie izolując ich w obozach i ośrodkach kwarantanny?

Wojna pokazała jeszcze jedno oblicze splątanego systemu zależności energetycznych i gospodarczych. Już pandemia COVID-19 zachwiała systemem produkcji wielu dóbr, przerywając łańcuchy dostaw. A dzisiaj kluczowym stało się uniezależnienie od jednego źródła surowców, zwłaszcza energetycznych. Transformacja energetyczna jest nieuchronna i nie da się już dłużej odraczać kluczowych decyzji. Jednak inwestycje w odnawialne źródła energii są skuteczną alternatywą uniezależniającą od rosyjskich dostaw. 

Starzenie się społeczeństwa, skutki cyfryzacji komunikacji międzyludzkiej są kolejnymi wyzwaniami, z jakimi musimy się zmierzyć już dzisiaj. Coraz więcej trudności pojawia się przede wszystkim na rynku pracy. Są branże i zawody, w których mamy „nadmiar” specjalistów, ale są także zawody, które wymierają i to nie dlatego, że stają się niepotrzebne. Średni wiek nauczycieli w Polsce to obecnie około 47 lat, pielęgniarek 53 lata, księgowych 47 lat, a zawodowych kierowców ponad 50 lat. Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do 2030 roku 65% obecnie zatrudnionych pielęgniarek i 60% położnych będzie w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych. Rozkład struktury wieku w tych zawodach wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. I w najbliższej przyszłości będzie to najbardziej odczuwalne w opiece zdrowotnej starzejącego się społeczeństwa. 

Uczestnicy i organizatorzy Welconomy in Toruń doskonale wiedzą jak ważne są te tematy i przez najbliższe dwa dni będą o nich żarliwie dysputować, szukając rozwiązań i porozumienia w duchu dialogu.

Urszula B. Krawczyk

Like this article?

Share
Share

Leave a comment