Ewelina Degowska

Ewelina Degowska, inspirująca kobieta z Samorządu, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Wiedzę o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania zdobyła w czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na studiach podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA). Od 2007 roku zatrudniona w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Od 2010 roku zajmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Administracji. Od stycznia 2020 roku pełni również funkcję Sekretarza Powiatu. Jest aktywną członkinią Ruchu Samorządowego Tak dla Polski oraz współautorką akcji społecznych i edukacyjnych. 

Jest Pani Sekretarzem Powiatu Warszawskiego Zachodniego, to nowa jednostka samorządowa na mapie polski?

Powiat powstał po reformie administracyjnej w 1999 roku. To wyjątkowy region pod wieloma względami. Położony w centralnej części Mazowsza, od wschodu sąsiaduje z Warszawą i jest częścią aglomeracji warszawskiej, północno-wschodnie granice wyznacza rzeka Wisła, a od północy aż 33% powierzchni powiatu zajmuje Kampinoski Park Narodowy, to niewątpliwie wielki atut i magnes który przyciąga do nas turystów. 

Region Warszawski Zachodni charakteryzuje się wielką dynamiką rozwoju gospodarczego, mamy nowoczesne strefy produkcyjno-usługowe w Błoniu, strefę ekonomiczną w Ożarowie Mazowieckim, na wszystkich poziomach samorządu. Umiejętność komunikacji, empatii i wsłuchiwania się w potrzeby innych jest kluczowym elementem w rozwoju relacji zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym. Nasz region to także Rynek Hurtowy w Broniszach, jesteśmy jednym z motorów napędzających Polską gospodarkę.

Położenie powiatu, bardzo dobre rozwiązania komunikacyjne i sąsiedztwo Warszawy przyciągają do nas nowych mieszkańców oraz inwestorów. To wszystko sprawia, że mamy już ponad 130 tys. mieszkańców i w rankingu najbogatszych powiatów zajmujemy niezmiennie miejsca na podium. To skutkuje najwyższym „Janosikowym”, które w tym roku wyniesie 48 mln, ale to temat na inną rozmowę.

 

Prowadzi Pani bardzo aktywne życie zawodowe, jest Pani sekretarzem powiatu, naczelnikiem wydziału inwestycji, zamówień publicznych, lokalną działaczką społeczną – jak odnajduje się Pani w tej roli jako kobieta?

Dodam, że jestem także członkinią pro kobiecych stowarzyszeń działających na rzecz edukacji, różnorodności, równości, czyli holistycznie rozumianego bezpieczeństwa społecznego a odnalezienie się w roli sekretarza i naczelnika wydziału stanowi dla mnie inspirujące wyzwanie. Rola kobiety w różnych obszarach życia zawodowego i społecznego ma swoje unikalne aspekty. Staram się wykazywać zdolnościami do budowania silnych relacji społecznych i współpracy na wszystkich poziomach samorządu. Umiejętność komunikacji, empatii i wsłuchiwania się w potrzeby innych jest kluczowym elementem w rozwoju relacji zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Kobiety, które odnoszą sukcesy w tradycyjnie męskich dziedzinach, są często inspiracją dla innych kobiet, pomagają w przełamywaniu barier i przezwyciężaniu stereotypów dotyczących ról płciowych. Angażują się one w kwestie społeczne, edukacyjne czy zdrowotne. Funkcja sekretarza powiatu pozwala mi przyczyniać się do tworzenia pozytywnych zmian na poziomie lokalnym, ponieważ zależy mi na bezpośrednim wpływie na poprawę warunków życia w mojej społeczności. Jestem dumna z możliwości pełnienia tych różnorodnych ról, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że praca na rzecz równości i bezpieczeństwa to proces. Wierzę, że każdy, niezależnie od płci, powinien mieć szansę rozwoju swojego potencjału.

 

W jaki sposób wspiera Pani kobiety w swojej pracy zawodowej?

Chciałabym podkreślić, że nasz urząd to miejsce, które dąży do otwartości i przyjaznej atmosfery zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracowników. Jestem dumna z zaangażowanej kadry, która nieustannie wkłada serce w wykonywanie swoich obowiązków. Warto zaznaczyć, że większość naszego zespołu stanowią kobiety – imponujące 80% pracowników Starostwa to właśnie panie. Nie bez znaczenia jest fakt, że kobiety zajmują aż 90% stanowisk kierowniczych w naszym urzędzie. To dowód na ich doskonałe umiejętności, profesjonalizm oraz zdolność skutecznego zarządzania. Panie w naszym zespole wykazują się niezwykłym zaangażowaniem, co przekłada się na pełne zaufanie i poparcie Zarządu Powiatu.

Jestem dumna z tego, że mogę być częścią tej inspirującej społeczności, gdzie kobiety pełnią kluczową rolę w kształtowaniu naszego codziennego środowiska pracy. Ich profesjonalizm, zaangażowanie i odpowiedzialność są fundamentem sukcesów naszego urzędu. Oczywiście cenię sobie również pracę z mężczyznami. Pragnę w tym miejscu podkreślić, iż w naszym urzędzie kluczowe znaczenie mają kompetencję, a nie płeć.

W ramach naszych działań wspieramy programy dedykowane kobietom: kampania profilaktyczna „Biała Wstążka”, kampanie w zakresie bezpieczeństwa społecznego, m.in. zwiększenie świadomości seniorek przy zawieraniu umów, kampanie wspierające kobiety w ciąży – #mamaprzodem, warsztaty profilaktyczne z zakresu mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Realizujemy również działania profilaktyczne dedykowane dla kobiet i mężczyzn z terenu naszego powiatu, dotyczące profilaktyki chorób tarczycy, profilaktyki raka jelita grubego, kolonoskopii, badań gastroskopii, konsultacji dietetycznych i ortopedycznych, profilaktyki chorób raka piersi. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2021 roku otrzymało tytuł „Urząd przyjazny Kobiecie” przyznany przez Fundację Akademia Kobiet Skutecznych, nagroda jest potwierdzeniem słuszności i celowości naszych działań.

 

Czy mogłaby Pani opowiedzieć o zrealizowanych inwestycjach na terenie powiatu?

Nadzoruję realizacje inwestycji kubaturowych w powiecie. To fascynujący proces, w którym wraz z moim zespołem zmieniamy lokalną przestrzeń publiczną od koncepcji przez projekt, procedurę zamówień publicznych, pozwolenia na budowę, prace w terenie, nadzór, odbiór, aż po przekazanie budynku użytkownikom. Naszą flagową inwestycją ostatniego roku jest budowa hospicjum w miejscowości Bramki. Niezwykle potrzebne przedsięwzięcie w dobie wzrostu zachorowań na choroby onkologiczne i z uwagi na brak tego typu placówek w naszym regionie.

Duży nacisk przy realizacji nowych inwestycji kładziemy na odnawialne źródła energii. W naszych projektach nie może zabraknąć instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej m.in. szkół ponadpodstawowych, domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, internatów dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, to główne kierunki naszych działań. Możemy pochwalić się również budową hali pneumatycznej nad bieżnią lekkoatletyczną o powierzchni ponad 3 tys. m². Udostępniamy przestrzeń budynków użyteczności publicznej, likwidując bariery architektoniczne m.in. przez budowę podjazdów dla wózków, budowę wind i dźwigów. Ważnym elementem każdej inwestycji jest dodana wartość artystyczna w postaci muralu czy rzeźby, która pojawia się w naszej przestrzeni publicznej. 

Z początkiem roku kupiliśmy nowoczesny tabor samochodów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych. 13 nowych pojazdów elektrycznych wraz z wiatami fotowoltaicznymi wyposażonymi w stacje ładowania trafi do Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Błoniu.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment