W pętli czasu Rozważania swobodne, acz…

Taaak… Jeszcze nie doszedłem do siebie po sylwestrze, a tu już karnawał dobiega końca… Protestuję przeciwko tak szybkiemu upływowi czasu! A propos czasu, to ostatnio obejrzałem i wysłuchałem rozmowę z niejakim Brianem Coxem, fizykiem i popularyzatorem technologii, według którego nie ma czegoś takiego jak czas! Jest tylko odległość. Ciekawe, prawda? Jak zatem odnieść się do […]

Nad zielonymi brzegami Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego

Jezioro Zegrzyńskie to przyrodniczo-turystyczna przystań w samym sercu Mazowsza. Malowniczo osadzone nad wodami jeziora i krętych korytarzy rzeki Narew gminy i miasta ukierunkowane są na rozwój w oparciu na niezwykły potencjał rekreacyjny z zachowaniem wszelkich walorów natury i środowiska. Gmina Nieporęt Gmina Nieporęt położona nad Jeziorem Zegrzyńskim, otulona lasami to wyjątkowe miejsce przyjazne mieszkańcom, przedsiębiorcom […]

Wołomin miastem inwestycji – tu razem budujemy przyszłość

Gdy obejmowałam urząd burmistrza, gmina trwała w stagnacji inwestycyjnej. W 2014 roku postanowiłam nadać nowy bieg rozwojowi gminy Wołomin. Moim celem było uczynienie z miasta przede wszystkim dobre miejsce do życia. Żeby to zrealizować, postawiłam sobie cele pośrednie. Ich stopniowa realizacja sprawia, że nasza gmina staje się coraz piękniejszym wspólnym domem. To możliwe przede wszystkim […]

Dzielnica ogrodów

ROZMOWA Z PANEM BURMISTRZEM JAROSŁAWEM KARCZEM I PANIĄ MONIKĄ KRYK, ZASTĘPCZYNIĄ BURMISTRZA DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY  Panie Burmistrzu, bieżąca kadencja samorządowa dobiega końca. Na jakie wyzwania Pan trafił? Co było najtrudniejsze? J.K.: W listopadzie 2023 r. minęły cztery lata mojego urzędowania we Włochach. To był intensywny czas. Przede wszystkim kadencja przypadła na trudne lata – […]

Quo vadis samorządzie

W mojej ocenie ostatnie 8 lat nie było dla samorządu lekkie, ale można chyba zaryzykować twierdzenie, że na tle destrukcji, której dopuszczono się w tym samym czasie w stosunku do sądownictwa i mediów publicznych, władza lokalna i regionalna wyszła z konfrontacji z centrum jednak obronną ręką. Oczywiście nie wszędzie i nie w takim samym stopniu, […]

Dlaczego planowanie przestrzenne jest naprawdę ważne?

Oczami Robina Barnetta, byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Skuteczna lokalna administracja jest kluczowa dla jakości życia każdego z nas. Jednak zapewnienie lokalnych usług staje się coraz trudniejsze z różnych powodów. To wyzwanie nie jest unikalne dla Polski. Wiele z problemów, z którymi borykają się brytyjskie władze lokalne, jest podobnych.  Moim zdaniem kluczowe pytanie brzmi: […]

Zapraszamy na warszawską Ochotę!

Ochota jest dzielnicą Warszawy położoną w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. Nazwa dzielnicy pochodzi od karczmy „Ochota” wzniesionej po 1831roku u zbiegu ulic Grójeckiej i Kaliskiej. Zgodnie z Miejskim Systemem Informacji w jej obszar wrysowują się cztery osiedla: Stara Ochota, Filtry, Szczęśliwice i Rakowiec. Ochota graniczy ze Śródmieściem, Mokotowem, […]

Partii jest wiele, a Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest jedna od 2001 roku

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (MWS) jest stowarzyszeniem, a nie partią polityczną, które gromadzi liczne grono działaczy samorządowych i sympatyków zaangażowanych w rozwój samorządnej Rzeczpospolitej i województwa mazowieckiego. Działalność publiczną prowadzi od 2001 roku, będąc stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Na czele Wspólnoty stoi jej prezes Konrad Rytel – radny sejmiku województwa […]

Kobiety rządzą w samorządach?

Nierówność reprezentacji płci w strukturach samorządów nadal pozostaje palącym problemem, wymagającym w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych większej uwagi społeczeństwa. Mimo istotnej roli, jaką pełnią kobiety w samorządach, ich udział w kluczowych decyzjach oraz reprezentacja w organach samorządowych wymagają zdecydowanego zwiększenia. Chcąc zrozumieć szanse kobiet w nadchodzących wyborach samorządowych, konieczne jest przyjrzenie się aktualnej sytuacji […]

O miejsce dla samorządu lokalnego w upartyjnionej Polsce

Wyniki wyborów parlamentarnych 15 października 2023 roku stworzyły korzystne perspektywy dla demokracji w Polsce. W miejsce rządów politycznie jednopartyjnych (PiS) do władzy doszła koalicja kilku partii demokratycznych. Otworzyło to nadzieję na przywrócenie polskiej demokracji (w koalicji rządowej), zadbanie o takie niezbędne wartości, jak pluralizm, dialog i zdolności do politycznego kompromisu. Jednocześnie polskie życie polityczne wypełnione […]

Rzeczywiste zmiany czy niewielkie transformacje?

Spotykamy się po raz 9 na Europejskim Kongresie Samorządów. Czy tym razem będzie inaczej? Można powiedzieć że nawet najwierniejsi uczestnicy nie pamiętają jak to kiedyś bywało. Czy na tegorocznym spotkaniu samorządowców poczujemy zmiany, jakie zaszły w parlamencie i na polskiej scenie politycznej? Czy jednak nasz samorząd jest niezależny i skupiony na sprawach mieszkańców, a zmiana […]

Wspierając Sukces i Zdrowie Kobiet

Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych została założona z myślą o promowaniu kobiet i ich sukcesów. Walczymy ze stereotypami i uprzedzeniami wobec kobiet. Wspieramy ich w działaniach na rzecz zmniejszania społecznych nierówności, szczególnie w obszarach, gdzie kobiety są tradycyjnie marginalizowane. Jest to istotne dla budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Promowanie skutecznego działania kobiet i ich sukcesów jest nie […]

Dolny Śląsk to region, który odnosi sukcesy!

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że sukces rozwoju naszego regionu to zasługa pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków. Jestem marszałkiem Dolnego Śląska od 10 lat, ale z samorządem związany jestem od lat 90. Przez te wszystkie lata miałem możliwość obserwować ewolucję samorządów i progres, jaki poczyniły. Dolny Śląsk swój znakomity rozwój zawdzięcza w dużej mierze środkom unijnym. […]

Odpartyjnić samorządy

Jak co roku spotykamy się na Europejskim Kongresie Samorządów – wydarzeniu, które gromadzi liderów samorządów, przedstawicieli administracji państwowej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz elit regionalnych. Jesteśmy w miejscu wymiany myśli i doświadczeń na temat przyszłości samorządów. W tym roku debata na temat decentralizacji władzy nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, które odbędą […]