Dzień Dziecka: Święto Radości, Niewinności i Nadziei

Dzień Dziecka: Święto Radości, Niewinności i Nadziei

Dzień Dziecka to wyjątkowa okazja, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na świat oczami najmłodszych. To czas, kiedy przypominamy sobie o bezcennej wartości dzieciństwa, o niewinności, radości i niekończącej się ciekawości, które towarzyszą dzieciom każdego dnia.

Dzieci uczą nas, że każda chwila jest cenna, a świat jest pełen tajemnic do odkrycia. Ich nieograniczona wyobraźnia i entuzjazm są przypomnieniem, że warto pielęgnować w sobie tę dziecięcą radość i ciekawość, niezależnie od wieku.

Ech być jak dziecko: cieszyć się każdą chwilą i czuć w sobie tę ciągle niezaspokojoną ciekawość wszystkiego. Rozkręcić każdy mechanizm żeby zobaczyć co jest w środku, iść za kolejny zakręt z wiarą że czeka na nas przygoda, coś ciekawego,  łapać motyle i marzyć, po prostu marzyć.

W tym wyjątkowym dniu życzmy wszystkim dzieciom, aby ich dzieciństwo było pełne miłości, bezpieczeństwa i nieustannego odkrywania świata. Niech każdy dzień będzie dla nich pełen kolorów, uśmiechów i niezwykłych przygód. Dziękujemy wam, drogie dzieci, za to, że przypominacie nam, jak piękne i proste może być życie.

Jednak Dzień Dziecka to nie tylko czas świętowania. To również moment refleksji nad tym, jak możemy pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia.

W wielu częściach świata dzieciństwo nie przypomina sielanki. Wojny, ubóstwo, brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej sprawiają. Miliony dzieci dorastają w warunkach niegodnych człowieka i nie ma co móić o radosnym beztroskim dzieciństwie.

DZIEŃ DZIECKA: ŚWIĘTO RADOŚCI, NIEWINNOŚCI I NADZIEI

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka – wyjątkowe święto, ważne zarówno dla najmłodszych, jak i całego społeczeństwa. Obchodzimy ten dzień z radością i w zabawie. Przypominamy sobie jak czuliśmy się w dzieciństwie, na chwilę stajemy się znowu dziećmi. Chyba dlatego wszyscy lubimy to święto.

Dzień dziecka to także doskonała okazja aby pochylić się nad sytuacją  dzieci i ich rolą w budowaniu lepszej przyszłości oraz nad wyzwaniami, które stoją przed nimi i nami w dzisiejszym świecie.

Historia Dnia Dziecka

Korzenie Dnia Dziecka sięgają XIX wieku. Pomysłodawcą tego święta był pastor Charles Leonard Studd z USA. Zorganizował wówczas mszę święta dla dzieci i w intencji dzieci, nazwał te dzień Dniem Róży.

Coroczny Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzimy z radością. Organizujemy atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Odbywa się w wielu krajach w różnych terminach. W Polsce obchodzimy je od 1952 roku 1 czerwca. Ale to tak lubiane przez nas święto, to nie jedyny Dzień Dziecka.

Powszechny Dzień Dziecka (Universal Children’s Day) obchodzony jest 20 listopada. Swój początek ma w 1954 roku, kiedy dostrzeżono potrzebę ochrony dzieci przed długimi godzinami pracy, pracą w niebezpiecznych warunkach i umożliwienie dostępu do nauki we wszystkich krajach. 20 listopada 1959 roku ONZ przyjęła Deklarację Praw Dziecka określającą konkretne prawa dziecka. Od tego czasu Powszechny Dzień Dziecka obchodzony jest na uczczenie tego wydarzenia.  Drugim świętem poświęconym dzieciom jest Międzynarodowy Dzień Dziecka (International Children’s Day), obchodzony w drugą niedzielę grudnia lub 1 czerwca. Święto to powstało 23 kwietnia 1920 roku w Turcji. Natomiast Światowy Dzień Dziecka (World Children’s Day) również obchodzony jest 20 listopada. Jest najmłodszym świętem – pierwszy raz oficjalnie odbyło się w 2002 roku. Światowy Dzień Dziecka ustanowiony jest na cześć dzieci z całego świata i jako doroczna światowa zbiórka pieniędzy dla organizacji non profit Ronald McDonald House Charities. Obecnie obchodzony jest w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dzień Dziecka to przede wszystkim czas radości i świętowania.

Organizowane są liczne festyny, imprezy i przedstawienia, a dzieci obdarowywane są prezentami. To również czas, gdy rodziny spędzają więcej czasu razem, ciesząc się wspólnymi chwilami.

Wiele dni w roku poświęcone jest dzieciom, a święta te mają różne nazwy. Dlaczego?

Współczesne dzieciństwo niesie ze sobą wiele wyzwań – od ubóstwa i braku dostępu do edukacji, po dyskryminację i przemoc. Problemy współczesnego dzieciństwa to także samotność, przeładowanie informacjami. Wszyscy w Polsce czujemy się poruszeni wzrostem samobójstw wśród najmłodszych i ich trudnej sytuacji psychicznej. Według raportów organizacji międzynarodowych, te problemy negatywnie wpływają na rozwój dzieci, uniemożliwiając im realizację pełnego potencjału.

W ciągu roku obchodzonych jest wiele „innych dni dziecka” już same nazwy pokazują że miejsce radosnego świętowania zajmują smutne refleksje i podejmowane są inicjatywy aby takich dni nie miały racji bytu i nikt nie widział potrzeby aby je obchodzić.

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego)

To bolesny temat, który przypomina o okrucieństwach wojen i konfliktach zbrojnych, które dotykają niewinne dzieci. Trudno policzyć, ilu małych żołnierzy i ile małych żołnierek uczestniczy w konfliktach zbrojnych. Według ostrożnych szacunków jest to ponad 250 tysięcy osób. Dzieci-żołnierze kojarzą się z krajami afrykańskimi, jednak dzieci są werbowane przez siły rządowe oraz ugrupowania zbrojne w ponad 80 krajach na różnych kontynentach. 40% nieletnich żołnierzy stanowią dziewczynki. W Dzień Dzieci-Żołnierzy powinniśmy nie tylko pamiętać o tych tragicznych wydarzeniach, ale również działać na rzecz ochrony dzieci przed wojną i wyzyskiem.

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia)

Dzień ten zwraca uwagę na problem dzieci bezdomnych i bez opieki. Na całym świecie miliony dzieci żyje na ulicach, bez dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak schronienie, żywność, edukacja i opieka zdrowotna. Szacuje się, że na świecie żyje ok. 90 milionów dzieci ulicy. Są to dzieci, które mieszkają na ulicy, doświadczają głodu, chorób, przemocy, poczucia zagubienia i samotności. Aby przeżyć, decydują się na kradzieże, prostytucję, handel narkotykami i przemoc. Te dzieci są narażone na wyzysk, przemoc i choroby.

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca)

Dzień ten ma na celu walkę z wyzyskiem dzieci i promowanie ich prawa do edukacji. Szacuje się, że na całym świecie około 160 milionów dzieci pracuje, często w niebezpiecznych i wyczerpujących warunkach. W krajach najsłabiej rozwiniętych średnio co piąte dziecko w wieku od 5 do 17 lat wykonuje pracę uważaną za szkodliwą dla jego zdrowia i rozwoju. Praca dzieci pozbawia je możliwości edukacji, rozwoju i zabawy, a także naraża ich zdrowie i życie. W Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci powinniśmy wspierać działania na rzecz zapewnienia dzieciom dostępu do edukacji i godziwych warunków życia. Spośród regionów świata dotkniętych procederem przymusowej pracy dzieci, najwyższy odsetek pracujących dzieci jest w krajach Afryki Subsaharyjskiej (26%), a najniższy w Ameryce Łacińskiej i Karaibach (7%). Dzieci w wieku od 5 do 17 lat wykonują tam pracę, która ma potencjalnie szkodliwy wpływ na ich zdrowie i życie.

Dzień Dziewczynek (11 października)

Dzień ten zwraca uwagę na problemy dziewczynek i apeluje o zwiększenie ich praw i możliwości. Dziewczynki na całym świecie często doświadczają dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. • Historia Dnia Dziewczynek: Dzień Dziewczynek został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 2011 roku na mocy rezolucji 66/170. W rezolucji podkreślono, że „dziewczynki na całym świecie nadal mierzą się z wieloma wyzwaniami, w tym z dyskryminacją, brakiem dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, przemocą i wczesnymi małżeństwami” oraz wezwano do „podjęcia działań na rzecz promowania i ochrony praw dziewcząt oraz zapewnienia im równych szans i możliwości”. • Znaczenie Dnia Dziewczynek: Dzień Dziewczynek to ważna okazja do zwrócenia uwagi na problemy dziewczynek na całym świecie i na potrzebę zapewnienia im równych szans i możliwości rozwoju. To również czas na świętowanie ich siły, odwagi i potencjału. • Wyzwania, przed jakimi stoją dziewczynki: Dziewczynki na całym świecie nadal mierzą się z wieloma wyzwaniami, w tym z: • Dyskryminacją ze względu na płeć: Dziewczynki są często dyskryminowane w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej i innych możliwości. • Brakiem dostępu do edukacji: Miliony dziewczynek na całym świecie nie ma dostępu do edukacji, co pozbawia je możliwości rozwoju i realizacji swojego potencjału. • Przemocą: Dziewczynki są często ofiarami przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej. • Wczesnymi małżeństwami: Wiele dziewczynek jest zmuszanych do małżeństwa w młodym wieku, co pozbawia je dzieciństwa i możliwości edukacji i rozwoju.

Obchody Dnia Dziecka i innych świąt poświęconych dzieciom przypominają nam, że dzieci są przyszłością naszego świata. Zadbajmy o to, by miały one szansę na szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne życie, wolne od wyzysku, przemocy i dyskryminacji. Wspierajmy działania na rzecz ochrony praw dzieci i dbajmy o to, by każde dziecko mogło rozwijać swój potencjał w pełni.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment