Dolny Śląsk – region dynamicznego rozwoju

Dynamiczny rozwój gospodarczy całego Dolnego Śląska jest naszym priorytetem. To przede wszystkim – co zawsze podkreślam – zasługa pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków. To również rezultat bardzo dobrej współpracy samorządu województwa z samorządami lokalnymi – gminami i powiatami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi oraz współpraca z przedsiębiorcami, także tymi z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są ważnym filarem regionalnej gospodarki.

Jako Zarząd Województwa kierujemy się zasadą, że nie wstrzymujemy inwestycji – szczególnie infrastrukturalnych, które poprawiają jakość życia Dolnoślązaków. W ten sposób utrzymujemy tempo rozwoju gospodarczego regionu. Uznaliśmy, że to sektor publiczny powinien wziąć na siebie ciężar inwestycji – nie tylko poprzez tworzenie nowej jakości, ale również poprzez dawanie ludziom możliwości utrzymania miejsc pracy – tak w trudnym czasie pandemii, jak również w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego. Proinwestycyjny budżet Dolnego Śląska na 2023 rok, czyli 2,3 mld zł oraz wynegocjowany dla Dolnego Śląska nowy budżet unijny na lata 2021-2027 wraz z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego w łącznej wysokości 11 mld zł, są tego przykładem.

Naszym priorytetowym celem jest to, aby z tych pieniędzy mogli korzystać wszyscy mieszkańcy województwa. Najnowszym programem wsparcia, obejmującym regionalnych małych i średnich przedsiębiorców, są pożyczki na rozwój z pulą środków w wysokości 75 mln zł. Wsparcie trafi do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach konkursów prowadzonych przez konsorcjum, którego liderem jest samorządowa spółka Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Dolnośląski Fundusz Rozwoju. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, wsparcie sektora MŚP wyniesie ponad 1,6 mld zł. Naszą rolą jako samorządu województwa jest kontynuowanie dynamicznego tempa rozwoju Dolnego Śląska. Będziemy wspierać innowacyjną gospodarkę, nadal rewitalizować i przywracać kolej, będziemy budowali obwodnice i modernizowali drogi oraz poprawiali jakość opieki zdrowotnej. Wszystkie projekty będziemy realizować konsekwentnie i z myślą o Dolnoślązakach.

Cieszę się, że Dolny Śląsk jest miejscem organizacji międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przy którym bardzo dobrze współpracujemy razem z Instytutem Studiów Wschodnich. Jesteśmy regionem nowoczesnym, gościnnymi i otwartym na nowe wyzwania. Jestem przekonany, że tak też zobaczyli nas wszyscy uczestnicy Forum. W kilkuset panelach, ale także podczas debat i spotkań dyskutowaliśmy o wyzwaniach, jakie stoją przed Dolnym Śląskiem, Polską i Europą w najbliższym czasie. To bardzo ważne wydarzenie promujące Dolny Śląsk. Już teraz zapraszam na kolejną edycję Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbędzie się we wrześniu.

CEZARY PRZYBYLSKI

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Like this article?

Share
Share

Leave a comment