Kobiety na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 7-9 września odbyło się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu, jedna z największych platform Spotkań w Europie Środkowo-Wschodniej dla świata biznesu, ekonomii i polityki. Jubileuszowe spotkanie było okazją do rozmów o perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. Na Forum przybyło ponad cztery tysiące gości z Europy, Azji i USA. W ponad 200 debatach i dyskusjach wykluwały się innowacyjne idee będące odpowiedzią na wyzwania współczesności i nadające kierunek gospodarce. Nie mogło zabraknąć kobiet. Było ich niespełna 550 wśród zarejestrowanych na Forum gości. W większości były to panie pełniące obowiązki Prezesek, Członkiń Zarządów i wysokiej kadry menadżerskiej w firmach nowych technologii takich jak TikTok, Google, Amazon, Allegro, Chmura Cyfrowa i inne.

Czy można wysnuć wniosek, że nowym trendem w firmach innowacyjnych jest przejecie sterów rządów przez kobiety?

Dyskusje pokazały, że niedostateczna reprezentacja kobiet w biznesie i finansach w regionie negatywnie wpływa na jego wydajność. Wyzwaniem jest także zaangażowanie się większej ilości kobiet w rozwój regionów. Można zmobilizować nowy, wcześniej uśpiony kapitał przyciągając kobiety-inwestorki w gospodarkach Państw V4.

Oddzielnym tematem jest liczba kobiet w sektorze innowacji wciąż pozostająca daleko w tyle za liczbą mężczyzn, zaangażowanych w biznesowe procesy decyzyjne. Jak sprawić by w branżę innowacji zaangażowało się więcej kobiet? Kto powinien działać w celu podwyższenia wskaźnika feminizacji w podejmowaniu decyzji? Czy dzięki temu można zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowo – Wschodniej w dobie transformacji cyfrowej?

Dziennikarze Magazynu Czerwona Szpilka, uczestniczyli w większości debat z udziałem kobiet,  poznając ich opinie.

Jedna z nich była debata z inicjatywy TikTok Polska na temat „Social Impact w biznesie” Dyskutowano  pod hasłem czy chęć zmieniania świata na lepsze może być siłą napędową przedsiębiorców i przynieść wymierne korzyści? Jak działalność proekologiczna, prospołeczna czy prozdrowotna coraz częściej wpisywana w strategię firm wpływa na biznes.

Panelistkami tej w debacie były panie: Sylwia Chada GE CE w TikoTok, Dorota Kleszczewska z KUKE SA i Beata Iwanienko z  L’Oreal, a także Panowie: Michał Nowaczyk z LIDL Polska i Tomasz Orlik z PFR TFI.

Konsumenci, pracownicy, partnerzy biznesowi oczekują od Firm pro-ekologicznego, prozdrowotnego patrzenia na świat. Świadome współczesnego świata firmy rozwijają się właśnie dlatego że umieją wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

Ciekawą dysusję prowadziły pani Elżbieta Adamowicz, pani Ewa Wernerowicz, z VIVUS,  pani Aleksandra Sroka-Krzyżak, z Allegro.pl pod hasłem „Liderzy. Zarządzanie. Eksport. Trendy na 2022” rozmawiano wpływie Covid 19 na eksport i wyniki  w poszczególnych branżach.

Pandemia Covid 19 zdecydowanie zweryfikowała  plany eksportowe większości firm. Jakie są trendy eksportowe na 2022 rok? Jakie branże skorzystają na fali masowego przenoszenia się firm do Internetu i czy to właśnie może być strategia dla polskich firm?

Kobieta w projektach innowacyjnych już nie dziwi, mimo że nadal uważana jest za rzadkość. Tymczasem na sesji Kultura i biznes omawiano symboliczny styk kultury z biznesem i technologią. czyli rozwój kompetencji przyszłości. Pani Ewa Bogusz- Moore, Dyrektor Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radio wraz z Panem Jarosławem Szymczukiem opowiadali o projekcie, NOSPR AI – pierwszej sztucznej inteligencji, z którą można porozmawiać o muzyce klasycznej. Poddano dyskusji nowe sposoby integracji świata sztuki, technologii i biznesu. Wartości tego typu pionierskich projektów okazują się szczególnie istotna w pobudzaniu ciekawości i kreatywności najmłodszego pokolenia. Czy kontakt z kulturą może pomóc młodym odbiorcom rozwijać poszukiwane kompetencje takie jak kreatywność, zdolność do podejmowania inicjatyw i krytycznego myślenia?

Like this article?

Share
Share

Leave a comment