Cyfrowe Centrum Koordynacji Relokacji dla Uchodźców

Zaangażowani od początku w pomoc uchodźcom dostrzegamy jak narasta potrzeba koordynacji nie tylko pomocy i organizacji pobytu w pierwszych godzinach czy dniach, ale jak zmieniają się potrzeby przebywających w Polsce, którzy uciekając od wojny i zniszczeń muszą zorganizować sobie tutaj przejściową lub dłuższą egzystencję. Nikt nie wie na jak długo. Postrzegamy potencjał Ukraińców jako fachowców, specjalistów, ludzi chętnych do pracy, którzy przydali by się naszej krajowej gospodarce.

  • Nasze badania pokazują : 

Sytuacja psychiczna i materialna przebywających w Polsce i przyjeżdżających do kraju jest coraz trudniejsza. Rośnie szum informacyjny, tworzą się plotki, coraz więcej ludzi którzy docierają do kraju nie zna realiów polskich, brak im wiedzy o możliwościach jakie mają w Polsce. Wszyscy zgłaszają pilną potrzebę znalezienia pracy i mieszkania i nie chcą być balastem dla Polski. 

Warszawa i duże miasta doszły do punktu możliwości asymilacji ogromnej liczby uchodźców w warunkach humanitarnych. Największe miasta są głównym celem uchodźców, panuje bowiem przekonanie, że w naszych największych aglomeracjach jest więcej szans na pobyt i zatrudnienie. Natomiast nie ma żadnej oferty i informacji o możliwościach pracy i zamieszkania w mniejszych miastach i miejscowościach gdzie szanse są nawet większe. 

  •  Wnioski z analizy aplikacji i serwisów w Internecie:

Jest wiele serwisów i rozproszonych informacji których nikt nie koordynuje i wiele z tych ogłoszeń i informacji jest nieaktualnych i powodują dodatkowy „spontaniczny” zamęt wśród uchodźców.  

Blisko 75-80% uchodźców nie mówi w innym języku niż rosyjskim lub ukraińskim.  Informacje i aplikacje w języku polskim uniemożliwiają Uchodźcom korzystanie z nich.

Serwisy często wymagają rejestracji danych osobowych, pisania CV od uchodźców – to dodatkowy stres i budzi zniechęcenie do ich używania.

Wymagane stawiane użytkownikom wykluczają możliwości szybkiego skutecznego działania.

Niepewność i brak weryfikacji ogłoszeń zwiększa obawę o intencję ogłaszającego, aktualności ogłoszeń, ich prawdziwości i bezpieczeństwa dla korzystających z tego typu anonsów.

Serwisy najczęściej nastawione są na pomoc materialną (dla Polaków – wpłać, dostarcz, pomóż, a dla Ukraińców – co potrzebujesz napisz).

Brak informacji o zapotrzebowaniu fachowców do pracy na polskim rynku.

  • Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wynika że w Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników, jak i tych o niższych kwalifikacjach. Najwięcej deficytowych zawodów jest w branży medyczno-opiekuńczej, edukacyjnej, spożywczo-gastronomicznej. W Polsce na rynku pracy, szczególnie w mniejszych miastach, brakuje specjalistów z wyższym wykształceniem. Jednocześnie w wielu miejscach są możliwości zakwaterowania.  
  • Wychodząc naprzeciw sytuacji opisanej powyżej, widzimy pilną potrzebę utworzenia Cyfrowego Centrum Koordynacji Relokacji (CCKR) dla przybywających do Polski i chcących tutaj pozostać Ukraińców. 

Głównym elementem miałaby być aplikacja/portal umożliwiający Ukraińcom znalezienie pracy, mieszkania poza dużymi miastami we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Organizator i realizator projektu firma New Technology Association jest otwarta na współpracę i zaprasza  firmy, osoby i organizacje które uważają, że kluczowym zadaniem jest znalezienie dla uchodźców godnego miejsca w naszym społeczeństwie i chcieliby wziąć udział w tym projekcie. 

Like this article?

Share
Share

Leave a comment