Nowa solidarność dla nowej epoki

TO HASŁO PRZEWODNIE VIII EUROPEJSKIEGO KONGRESU SAMORZĄDÓW. PRZEZ DWA DNI BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE DYSKUSJE, WYMIANY POGLĄDÓW, A TAKŻE POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY.  W  KONGRESIE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ LIDERZY POLSKICH I EUROPEJSKICH SAMORZĄDÓW,  POLITYKI CENTRALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ŚWIATA BIZNESU, NAUKI, KULTURY I MEDIÓW.

Mamy poczucie, że pandemia i wojna w Ukrainie w tragiczny sposób zakończyły starą epokę. Przed nami kolejne ważne wydarzenia wybory. Stoimy u progu maratonu wyborczego, który może i powinien zmienić nasz świat. Czy będą to epokowe wybory”, czy zapoczątkują one nową epokę” na najbliższe lata? 

Bez względu na odpowiedzi jaka będzie Polska po pandemii, wojnie i wyborach, „nowa epoka” wymaga pogłębienia współpracy, zrozumienia i budowania solidarności ponad podziałami. Aby państwo było silne i skuteczne, niezbędnym są silne i sprawne samorządy. Czy po wyborach zostaną naruszone samorządy? 

Samorząd nadal kojarzy się dobrze naszym obywatelom. To właśnie samorządy najlepiej sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych, biorą na siebie ciężar niespodziewanych wydarzeń, takich jak kryzys uchodźczy czy pandemia. To one muszą zareagować pierwsze i to one najlepiej rozumieją potrzeby lokalnych mieszkańców; na nie także spada ciężar zarządzania oraz wprowadzania reform społecznych. Nie ma ani jednej sfery życia społecznego czy gospodarczego, w którą samorząd nie byłby w jakimś stopniu zaangażowany. Spośród wielu ról jakie spełniają samorządy należy uwypuklić także konieczność budowania porozumienia lokalnego, regionalnego, państwowego oraz międzynarodowego. To samorządy niejednokrotnie inicjują projekty, które przeradzają się następnie w rozwiniętą współpracę międzynarodową. Czy nie ma zagrożenia niezależności samorządu w Polsce? 

O konieczności budowania nowego, sprawnego i solidarnego samorządu w nowej epoce rozmawiać będziemy podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów.

Na program Kongresu składa się 12 ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 120 wydarzeń, w tym: sesji plenarnych, bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji raportów, a także spotkań kulturalnych. Tematy Kongresu są podzielone pomiędzy ścieżki tematyczne, m.in.: Biznes i Zarządzanie, Finanse, Forum Kultury Regionów, Gospodarka, Ochrona Środowiska, Przyjazny Samorząd, Salon Przemysłu Turystycznego, Samorząd Przyszłości, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna, Wydarzenia Specjalne, Zdrowie, Zrównoważony Rozwój. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości. 

Uczestnikami tak ważnego dla Polski wydarzenia jest ponad 2000 osób, a wśród nich liderzy polskich i europejskich samorządów, przedstawiciele polityki centralnej i międzynarodowej, elit regionalnych, lokalnych, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Czy znajdą odpowiedzi na pytania jak budować ten nowoczesny, niezależny, sprawny, działający ponad podziałami dla dobra obywatela świat? 

Urszula B. Krawczyk

 

Like this article?

Share
Share

Leave a comment