Kobiety Zielonej Transformacji

AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PODĄŻA ZA PROBLEMAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. JESTEŚMY NIEZALEŻNĄ ORGANIZACJĄ EKSPERCKĄ WDRAŻAJĄCĄ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA GMIN, MIAST I FIRM

 Środowiskowe wyzwania XXI wieku

Postępująca ingerencja człowieka w środowisko naturalne, wzmożone zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb to tylko wierzchołek góry lodowej, z którym należy się mierzyć. Z uwagi na opóźnienia we wdrożeniu prawa UE dotyczącego środowiska aktualna sytuacja w Polsce nie napawa optymizmem. Działania Agencji służą zielonej transformacji Polski, ochronie środowiska, a w szczególności gospodarce wodno-ściekowej, odpadowej oraz walce o czystsze powietrze. Tuż za realizacją obowiązkowych opracowań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, stoją nasze innowacyjne i nowatorskie rozwiązania. Zależy nam na poszerzaniu działań w myśl Europejskiego Zielonego Ładu, który w długofalowej relacji poprawi dobrostan i zdrowie obywateli oraz przyszłych pokoleń.

Wiele obowiązków związanych z gospodarką wodno-ściekową spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Stworzony przez nas Program Aquarius jest narzędziem umożliwiającym prawidłową kontrolę nad gospodarką ściekami dowożonymi. Podjęcie odpowiedzialnych kroków przez miasta i gminy przybliża nas do poprawy stanu ochrony środowiska oraz zmniejszenia kosztów ekonomicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności w kwestiach czystego powietrza, a zarazem chcąc wziąć udział w walce z globalnym ociepleniem i redukcją CO2, wdrażamy urządzenia ATANOX, będące „płucami miasta”. Poza wykorzystaniem ich w środowisku naturalnym i przestrzeni miejskiej, swoje zastosowanie odnalazły również w sferze biznesowej.

 „Czerwona szpilka” w zielonej transformacji

Zielony Ład to inicjatywa uznająca znaczenie równości płci i potrzebę udziału kobiet w procesach decyzyjnych. Podporą naszej firmy są wspaniałe kobiety, które pełnią istotne funkcje w każdym z istniejących działów.

Izabela Sadyś, Dyrektor Zarządzająca Biurem Technologii dla Środowiska, od wielu lat zaangażowana jest w pracę dla samorządu. W Agencji odpowiedzialna jest za tematykę ochrony powietrza oraz źródła odnawialnej energii, w tym urządzenia ATANOX oraz biogazownie. Sumienna w swych działaniach, dzięki czemu wspomaga również dział marketingowy w organizacji szkoleń dla JST oraz wspiera urzędników w sporządzaniu wniosków na otrzymanie dotacji dla gmin. Co najważniejsze, Izabelę wyróżnia nastawienie na budowanie relacji w firmie i poza nią.

Ada Pietras, pełniąca funkcję Starszego konsultanta Biura Wsparcia Sektora Publicznego, na co dzień zaangażowana jest w osiąganie zamierzonych celów. Znana z rozwiązywania spraw trudnych, dla wielu wręcz niemożliwych. Zawsze służy pomocną dłonią, gdyż za najważniejszą wartość uznaje ludzi, którzy ją otaczają. W prowadzonych przez nią sprawach liczy się każda najmniejsza cegiełka, która dzięki małym kroczkom doprowadzi do pożądanego celu. Ambicja i sumienność pozwalają jej na ciągłe doskonalenie swych umiejętności oraz przekazywanie wiedzy jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie prowadzonych przez nią szkoleń, rozmów i spotkań.

Dział handlowy dopełnia również Sandra Szermer w roli Specjalisty ds. marketingu. Odpowiedzialna za stronę internetową firmy, media społecznościowe oraz kwestie mailingowe. Spod jej ręki wychodzą wszystkie szkolenia, webinary oraz treści i projekty ofertowe Agencji. Wielozadaniowość i dobra organizacja pracy to u niej podstawa! Za wszelkie wdrożenia ewidencyjne gmin w Programie Aquarius odpowiada natomiast Jessica Szajda. Pomocna dłoń to jej drugie imię – na co dzień wspiera JST w prawidłowym użytkowaniu Programu. Rozwiązuje kwestie pozornie trudne, jest w stałej współpracy z działem informatycznym. Szybka zdolność adaptacji, empatia i życzliwość to cechy, które przyciągają do niej każdego klienta.

Helena Goderska pełni funkcję Dyrektora Biura Realizacji Projektów. Specjalizuje się w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Tworzyła koncepcje rozwoju sieci kanalizacyjnych, PFU dla sieci oraz oczyszczalni ścieków. Wykonuje przeglądy i aktualizacje aglomeracji oraz pełni rolę pełnomocnika gmin w procesie opiniowania i uzgadniania aglomeracji z PGW Wody Polskie i RDOŚ. Rzeczowa, konkretna, z doskonałym zmysłem organizacyjnym. Każdą sprawę doprowadzi do końca z zadowalającym skutkiem dla obu stron. Udział kobiet w podlegającym jej dziale to aż 75%!

Płeć piękna stanowi integralną część Agencji Wspierania Ochrony Środowiska. W obliczu wielu wyzwań i przeszkód, kobiety odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu firmy i realizacji działań na rzecz środowiska. Głos kobiet jest często niesłyszalny i bagatelizowany – w murach Agencji stanowi niezwykle ważny filar, bez którego ciężko sprostać obliczu narastających problemów środowiskowych, gospodarczych i ekonomicznych.

Fot. Sandra Szemer

Like this article?

Share
Share

Leave a comment