NIE MA NUDY NA OCHOCIE

,,Och Ocho, tu Ochota

Moja dzielna, moja złota

Tu się zawsze dużo dzieje

A wiatr w dobrą stronę wieje!

Jest klimacik, fajni ludzie

Nie pomyślisz tu o nudzie.”

To fragment rapu o Ochocie ochockiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Nic dodać, nic ująć. „Ochota jest dzielnicą, w której przez cały czas coś się dzieje” – potwierdza Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Dorota Stegienka. Ochota ma swój urok, niezaprzeczalną magię. Nowoczesność przenika się tutaj z historią, osiedla pełne domów mieszkalnych sąsiadują z parkami. Jest dzielnicą zieloną, pełną interesujących zakątków i różnorodną kulturowo.

Podstawowe informacje

Ochota jest dzielnicą Warszawy położoną w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. Zgodnie z Miejskim Systemem Informacji w skład dzielnicy Ochota wchodzą cztery osiedla: Stara Ochota, Filtry, Szczęśliwice i Rakowiec. Ochota jest jedną z najmniejszych dzielnic Warszawy i graniczy ze Śródmieściem, Mokotowem, Włochami i Wolą. Zajmuje powierzchnię 9,72 km², a liczba jej mieszkańców wynosi 76477 osób. Zagęszczenie ludności na Ochocie wynosi 8486 os./km² i jest najwyższe w skali Warszawy.

Nazwa dzielnicy pochodzi od karczmy „Ochota” wzniesionej po 1831 r. u zbiegu ulic Grójeckiej i Kaliskiej. Pierwsze pisemne wzmianki o terenie, na którym leży współczesna Ochota pochodzą z 1238 r. Przez długi czas wchodziła w obręb królewskiej wsi Wielka Wola. Zaczęła się szybko rozwijać ze względu na przechodzenie przez jej teren wielu ważnych dróg (Droga Królewska – obecnie ulice Nowowiejska i Niemcewicza; Szosa Krakowska – dzisiejsza ulica Grójecka; Nowa Droga Jerozolimska – teraz Aleje Jerozolimskie). Dynamiczny rozwój tego obszaru zaczął się wraz z uruchomieniem Stacji Filtrów w 1886 r. W okresie międzywojennym powstały pełne klasy osiedla mieszkaniowe, czyli kolonie Staszica i Lubeckiego. 

Tragiczne czasy II Wojny Światowej odcisnęły na Ochocie swoje piętno. W tej dzielnicy doszło do masakry ludności cywilnej, znanej jako Rzeź Ochoty. To na Ochocie rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. 31 lipca 1944 r. w jednym z mieszkań przy ul. Filtrowej 68 płk Antoni Chruściel „Monter” podpisał rozkaz rozpoczęcia akcji „Burza”. Godzina „W” została wyznaczona na 17.00 dnia następnego. Również na Ochocie, kiedy upadła Reduta Wawelska 11 sierpnia 1944 r. Powstańcy po raz pierwszy zeszli do kanałów, by przedostać się do walczących dalej dzielnic. Do tragicznych wydarzeń doszło także na Targowisku „Zieleniak” przy ul. Grójeckiej. To tutaj, po wybuchu Powstania Warszawskiego utworzono obóz przejściowy. Na terenie obozu w dniach 5-19 sierpnia 1944 r. dokonano wielu bestialskich mordów i gwałtów na więzionych tam kobietach i dziewczynkach. Obecnie trwają działania związane z upamiętnieniem tego miejsca. 11 kwietnia 1945 r. na Ochocie uruchomiono pierwszą po wojnie w Warszawie regularną linię komunikacji miejskiej obsługiwaną przez ciężarówki i łączącą plac Narutowicza z Pragą Północ, a we wrześniu tego samego roku została uruchomiona pierwsza po lewej stronie miasta linia tramwajowa między Okęciem a Placem Starynkiewicza.

Formalnie Dzielnica Ochota została utworzona w 1951 r. przez wydzielenie części terenów dzielnicy Warszawa Zachodnia i włączenie przyłączonych w tym czasie do Warszawy Włoch i Okęcia. W latach 1952 i 1957 nastąpiły drobne korekty granic dzielnicy, a w 1977 r. do Ochoty przyłączono Ursus. W 1994 r. Włochy i Ursus przestały wchodzić w skład dzielnicy Ochota i od tego roku nie zmieniły się granice dzielnicy. Dnia 12 kwietnia 1982 r., w środku Stanu Wojennego, z dachu bloku przy ul. Grójeckiej 19/25 nadano pierwszą audycję Radia Solidarność.

Współczesna Ochota jest dynamicznie rozwijającą się dzielnicą, przyjazną mieszkańcom. Podczas przeprowadzonych w 2022 r. badań jakości życia w dzielnicy aż 8 na 10 mieszkańców udzieliło odpowiedzi, że na Ochocie żyje się zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze. Wysoko oceniana jest komunikacja miejska, dosyć wysoko infrastruktura drogowa, stan czystości, bezpieczeństwo i edukacja.

Edukacja i oświata

Edukacja jest mocną stroną Ochoty. Znajdują się tu: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, a także siedziby i budynki kilkunastu wydziałów uczelni wyższych, w tym nowoczesny kampus Uniwersytetu Warszawskiego i budynki różnych Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Przy ul. Wawelskiej 56 swoją siedzibę ma Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego. W 2000 r. powstał Kampus Ochota, w skład którego wchodzą liczne instytucje naukowe i akademickie. Jego trzon stanowią wydziały oraz instytuty matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

Ochota kojarzona jest z wysokim poziomem kształcenia dzieci i młodzieży. Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół średnich miesięcznika Perspektywy. Poza tym działa tu 7 publicznych podstawówek, 5 liceów ogólnokształcących, 5 zespołów szkół ponadpodstawowych i aż 18 przedszkoli. Są tu placówki oświaty pozaszkolne, jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 7 oraz III Ogród Jordanowski. Na Ochocie działa też Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 oraz wiele placówek niepublicznych z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. J. Korczaka na czele.

Sport i rekreacja

Ochota ma jedną z najbogatszych w Warszawie ofert bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców. Praktycznie przez cały rok mogą oni korzystać z zajęć: joga, aerobik, nordic walking, zdrowy kręgosłup, gimnastyka dla seniora, sztuki walki – MMA, taniec, tenis, hulajnogi, rolki. Dodatkowo zajęcia organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota usytuowany przy ul. Rokosowskiej 10 i ul. Nowowiejskiej 37B. Przez cały rok mieszkańcy mogą korzystać z basenu, w okresie zimowym z krytego lodowiska. OSiR organizuje cykliczne turnieje w tenisa stołowego i szachyoraz piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dodatkową atrakcją w sezonie letnim są otwarte baseny w Parku Szczęśliwickim, przy ul. Usypiskowej. Na Ochocie od lat funkcjonuje stok narciarski na Górce Szczęśliwickiej – jedyny tego typu obiekt na Mazowszu i jeden z nielicznych w Polsce oraz jeden z największych i najpiękniejszych w Europie. Stok oferuje: możliwość jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok, a w okresie wiosenno-letnim zjazdy kolejką górską typu „Alpine Coaster”, zjazdy na pontonach po stoku narciarskim, wjazdy na taras widokowy, sztucznie usypane wzniesienie o wysokości 152 m n.p.m. Organizowane są tam również imprezy sportowe, integracyjne i promocyjne.

Kultura i tradycja

Ochota to mnóstwo wydarzeń kulturalnych oraz poświęconych historii. Można tu znaleźć liczne koncerty, wystawy, spotkania literackie, spektakle teatralne i imprezy plenerowe. Bogatą ofertę przedstawia mieszkańcom Ośrodek Kultury Ochoty z siedzibą przy ul. Grójeckiej 75. OKO to jeden z najstarszych domów Kultury w Warszawie, który działa od ponad 40 lat. Organizuje zajęcia i warsztaty muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne i literackie. Ciekawy program kulturalny posiadają również Młodzieżowego Domu Kultury Ochota z siedzibą przy ul. Rokosowskiej 10, Ognisko Pracy Pozaszkolnej mieszcząca się przy ul. Skorochód-Majewskiego 17 oraz Biblioteka Publiczna. W dzielnicy mają swoje siedziby i sceny Teatr Ochoty oraz Och-Teatr.

Ogromną wagę na Ochocie przywiązuje się do uroczystości rocznicowych, dbałości o miejsca pamięci, wychowania w duchu patriotycznym. Każdego roku 10 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, odbywają się przy Placu Narutowicza uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Ich punktem kulminacyjnym jest inscenizacja wydarzeń z tamtych dni, a następnie złożenie kwiatów pod znajdującym się w sąsiedztwie pomnikiem Gabriela Narutowicza.

Niezwykle uroczysty charakter (państwowy) mają obchody wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbywają się 1 sierpnia pod budynkiem przy ul. Filtrowej 68. Równie uroczyście obchodzona jest rocznica obrony Reduty Ordona przy ul. Na Bateryjce, gdzie mieści się symboliczny obelisk upamiętniający obronę reduty podczas Powstania Listopadowego i gdzie położona była historyczna Reduta 54 z czasu Powstania. Obrona tej Reduty była jednym z ważniejszych wydarzeń Powstania Listopadowego. Ten uwieczniony w wierszu Mickiewicza akt odwagi i waleczności stał się symbolem powstania. Imprezą towarzyszącą uroczystościom pod obeliskiem jest odbywający się dorocznie masowy Bieg Ordona. 1 marca obchodzony jest także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a w tym czasie w Technikum nr 7, dawniej „Kolejówce” odbywają się pokazy filmów, prelekcje i przywracanie historii powojennych losów żołnierzy, którzy nie pogodzili się z kolejną okupacją ojczyzny.

Inwestycje

Dzielnica dynamicznie się rozwija. Ostatnie dwa lata na Ochocie to czas wzmożonych działań inwestycyjnych. Warto wspomnieć o niektórych z nich: 

 • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 przy ul. Majewskiego 17,
 • przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem,
 • modernizacja ul Harfowej i ul. Lutniowej,
 • modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. „Kolejówka” przy ul. Szczęśliwickiej 56,
 • budowa nowoczesnego boiska do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół d. „Kolejówka” przy ul. Szczęśliwickiej 56,
 • rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Skorochód-Majewskiego 3 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Ochota,
 • dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46,
 • modernizacja Parku Marii Skłodowskiej-Curie,
 • budowa kawiarni w Parku Pięciu Sióstr,
 • modernizacja mostku w Parku Szczęśliwickim,
 • adaptacja pomieszczeń na potrzeby delegatury Urzędu Stanu Cywilnego,
 • liczne remonty w placówkach oświatowych.

Pomoc Ukrainie

Dzielnica Ochota od momentu wybuchu wojny w Ukrainie mocno zaangażowała się w pomoc. Miastem partnerskim Ochoty od ponad 20 lat jest ukraiński Iwano-Frankiwsk. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy i do Iwano-Frankiwska pojechały 3 konwoje z artykułami pomocowymi. Zorganizowano także akcję zbiórki konserw dla żołnierzy ukraińskich. Ochota koordynuje pomoc, w którą włączyły się inne polskie miasta, których partnerem jest Iwano-Frankiwsk. W akcję włączyło się wiele instytucji, fundacje, które mają swoją siedzibę na Ochocie. Ogromną ofiarnością wykazali się mieszkańcy Ochoty. Latem 2022 roku ok. 50 dzieci i ich opiekunów z Ukrainy gościło na Ochocie podczas letniego wypoczynku. W 2023 roku planujemy przyjąć 100 osób i nadal udzielać pomocy ogarniętej wojną Ukrainie. 

Dzielnica przyjazna przedsiębiorcom

Ważnym projektem realizowanym przez Dzielnicę Ochota jest powołanie nawigatora przedsiębiorcy. Ma to pomóc przedsiębiorcom w kontakcie z urzędem oraz udzielić wsparcia przyszłym i obecnym przedsiębiorcom przez:

 • zbieranie, selekcjonowanie, stałe aktualizowanie bazy informacji z zakresu regulacji formalnoprawnych oraz organizacyjnych, dotyczących rejestrowania i wykonywania działalności gospodarczej; wskazywanie źródeł wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców; uruchamianie ścieżek dostępu do publicznych usług pomocowych i doradczych,
 • ułatwianie dostępu zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej lub już ją wykonującym, do informacji i instytucji publicznych, których zakres działania jest bezpośrednio lub pośrednio skorelowany z zakładaniem i wymogami funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • nawigator przedsiębiorcy zapewnia obsługę w języku angielskim obcokrajowców funkcjonujących w sektorze działalności gospodarczej, nie tylko w dzielnicy Ochota.

Urząd Dzielnicy Ochota oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw 16 marca 2023 r. w Auli LO im. Kołłątaja zorganizowali wspólnie spotkanie dla przedsiębiorców i osób wspierających wolny rynek, w związku z pojawieniem się obywatelskiego projektu ustawy „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców”. 

Polityka społeczna

Zarząd Dzielnicy Ochota jest wyczulony na potrzeby tych osób, które gorzej radzą sobie z codziennymi problemami i wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie. Najlepszym tego przykładem jest podpisanie dwóch umów między Dzielnicą Ochota a Spółdzielnią Socjalną Ochota na sprzątanie terenów w Parku Pięciu Sióstr oraz wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych, poboczy dróg gminnych i innych terenów w dzielnicy. Burmistrz Ochoty Dorota Stegienka przypomina, że Spółdzielnia Socjalna Ochota zatrudnia m.in. osoby z niepełnosprawnościami, po kryzysach psychicznych. Poprzez zatrudnienie osób z trudnościami na rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie, długotrwale bezrobotne) instytucja dająca spółdzielni zlecenia przyczynia się do włączenia tych osób w życie społeczno-gospodarcze oraz daje im szanse na godne życie i pracę na miarę ich indywidualnych możliwości. 

Koniecznie należy też wspomnieć o ochockich seniorach, którzy cieszą się ogromną estymą władz dzielnicy. Seniorzy mają bardzo bogatą propozycję zorganizowanego spędzenia czasu, a Ochockie Dni Seniora to szczególne wydarzenie, które trwało w poprzednim roku od 30 września aż do 16 grudnia.

Parki

Ochota jest mocno zurbanizowanym rejonem stolicy i dlatego szczególnie ważne są dla mieszkańców miejsca wypoczynku i rekreacji. W tym zakresie Ochota również ma się czym pochwalić, a na plan pierwszy wybijają się ochockie parki.

Park Szczęśliwicki – najczęściej odwiedzany ochocki park z jeziorkiem, bogatą fauną i florą, z basenami zewnętrznymi, boiskami, placami zabaw i z zapleczem gastronomicznym. Od wiosny do jesieni odbywają się w nim liczne wydarzenia sportowe i kulturalne.

Park Pięciu Sióstr (dawna nazwa Park Zachodni) – stosunkowo nowe miejsce na mapie warszawskich parków, z zapleczem sportowym i gastronomicznym.

Park im. J. Piłsudskiego (Pole Mokotowskie) – miejsce tętniące życiem (wydarzenia sportowe, kulturalne), z kultowym pubem Lolek.

Park Z. Malickiego – niezwykle klimatyczny park w środku osiedla mieszkaniowego Rakowiec, oaza spokoju z bogatą roślinnością i niewielkim akwenem.

Park Forty Korotyńskiego – usytuowany na południowym Rakowcu z bazą sportową, świetne miejsce do aktywnego wypoczynku.

Park Wielkopolski – niewielki pełen drzew park, w którym organizowane są zajęcia rekreacyjne.

Park im. M. Skłodowskiej-Curie – w sercu Ochoty, obecnie kompleksowo remontowany.

Zapraszamy na stronę Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: https://ochota.um.warszawa.pl oraz na oficjalny profil na fb:

https://pl-pl.facebook.com/dzielnicaOchota

Like this article?

Share
Share

Leave a comment