Dolny Śląsk to region, który odnosi sukcesy!

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że sukces rozwoju naszego regionu to zasługa pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków. Jestem marszałkiem Dolnego Śląska od 10 lat, ale z samorządem związany jestem od lat 90. Przez te wszystkie lata miałem możliwość obserwować ewolucję samorządów i progres, jaki poczyniły. Dolny Śląsk swój znakomity rozwój zawdzięcza w dużej mierze środkom unijnym. Ten rozwój widoczny jest w nowoczesnej kolei, infrastrukturze drogowej, a także inwestycjach w ochronę zdrowia mieszkańców regionu. 

Dolny Śląsk jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej oraz liderem pod względem przyrostu zatrudnienia. W latach 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny – poprzednia perspektywa UE) w rozwój regionu przy wsparciu unijnym zainwestowaliśmy prawie 10 miliardów złotych – to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Nasze ambicje sięgają jednak wyżej. Nowy okres programowania środków UE na lata 2021-2027 to rekordowe blisko 11 miliardów złotych, które wynegocjowaliśmy dla naszego regionu. Środki unijne pozwolą nam kontynuować realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, a naszą misją jako samorządu regionalnego jest właśnie praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk przyciąga globalnych inwestorów

Jesteśmy regionem niezwykle atrakcyjnym inwestycyjnie, dysponujemy specjalistami potrafiącymi sprawnie obsłużyć potencjalnych inwestorów. Mowa o Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. To nie przypadek, że swoją działalność na Dolnym Śląsku ulokowały globalne firmy: Amazon, Intel, Google, Nokia, LG czy Mercedes. Tym, co ich tu przywiodło, są tereny inwestycyjne, wykwalifikowani pracownicy oraz prężnie działająca regionalna gospodarka. Oferujemy atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu, a jako region wielokulturowy jesteśmy otwarci i niezwykle cenimy sobie kontakty oraz nawiązywanie wszelkich relacji.

To właśnie na Dolnym Śląsku Intel wybuduje nowoczesny zakład integracji i testowania półprzewodników. Amerykańska firma zainwestuje blisko 20 mld złotych i w pierwszym etapie stworzy miejsca pracy dla 2 tysięcy pracowników. Inwestycja globalnego koncernu w naszym regionie nosi nazwę „INTEL DOLNY ŚLĄSK”. Aby koordynować realizację tego projektu powstał interdyscyplinarny zespół, w którego pracach uczestniczyć będą przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej oraz przedstawiciele inwestora. Celem naszych wspólnych, instytucjonalnych działań jest przygotowanie do wdrożenia tej ogromnej inwestycji realizowanej na Dolnym Śląsku.

Powstanie zakładu Intela będzie miało strategiczne znaczenie dla gospodarki nie tylko naszego regionu, ale całego kraju. To również dowód na to, że Dolny Śląsk jest znakomitym miejscem dla rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach, inteligentnych specjalizacjach i innowacyjności.

Synergia współpracy

Nasz sukces wynika z synergii i współpracy samorządów wszystkich szczebli, współdziałania z organizacjami pozarządowymi, pracy w sferach nauki i biznesu, przy jednoczesnym zachowaniu dialogu z rządem. W rankingu województw o najwyższym wskaźniku atrakcyjności inwestycyjnej Dolny Śląsk znajduje się w ścisłej czołówce. Niekwestionowanym atutem naszego regionu jest jego położenie. Z zaangażowaniem rozwijamy międzynarodową współpracę w obszarze trójziemia – realizując wiele wspólnych projektów z naszymi regionami partnerskimi z Czech i Niemiec.

Wspieramy przedsiębiorców – są ważnym filarem regionalnej gospodarki

Ogromną uwagę przykładamy do wsparcia rozwojowego regionalnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MMŚP, który w dużym stopniu kreuje innowacyjność oraz jest filarem regionalnej gospodarki. To w dużej mierze im zawdzięczamy dobra kondycję gospodarczą regionu i jako samorząd województwa wiele uwagi przykładamy do tego, aby ułatwić im codzienne funkcjonowanie i rozwój. 

Wspieraliśmy dolnośląskich przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii, a także okresie bezpośrednio po niej. Również teraz przeznaczamy dla sektora MMŚP nowe możliwości wsparcia rozwoju. Dolnośląski Fundusz Rozwoju oraz Agencje Rozwoju prowadzone przez samorząd województwa organizują programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje i poręczenia. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

Stworzyliśmy również autorski program Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, skierowany do sektora dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wpisujących się w inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska. Naszym celem jest umożliwienie im udziału w najważniejszych wydarzeniach targowych na świecie, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, a także krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza regionu oraz wzrost poziomu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw. 

Dolny Śląsk stawia na rozwój kolei

Można powiedzieć, że na Dolnym Śląsku trwa kolejowa rewolucja. Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizujemy ambitny i niespotykany w skali Polski projekt przejmowania od PKP nieczynnych przez wiele lat linii kolejowych, aby je zrewitalizować i przywrócić na nich pociągi pasażerskie. Przejęliśmy blisko trzysta kilometrów tras na ponad dwudziestu odcinkach kolejowych.

Chcemy, aby Dolnoślązacy każdego dnia mieli wygodny dostęp do kolei i mogli korzystać z pociągów w codziennej komunikacji – do pracy, szkoły, ale również do turystycznego podróżowania pociągiem po całym regionie. Trudno szukać drugiego polskiego regionu, który inwestuje w kolej tak mocno, jak Dolny Śląsk. Naszym celem jest skuteczna walka z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców Dolnego Śląska. 

Realizujemy nasze zapowiedzi z 2018 roku, kiedy obiecaliśmy Dolnoślązakom rozwój nowoczesnej, dostępnej kolei i słowa dotrzymujemy. Znaczna liczba tras jest rewitalizowana, a na tych, które już odbudowaliśmy, jeżdżą Koleje Dolnośląskie. W grudniu otworzyliśmy linię do uzdrowiskowego Świeradowa Zdroju, a wkrótce pociągi pojadą do położonego u stóp Śnieżki Karpacza.

Największy budżet w historii regionu

W ciągu ostatnich lat na Dolnym Śląsku powstało wiele inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Każda z nich ma wielkie znaczenie społeczne i służy Dolnoślązakom. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć szereg inwestycji w zdrowie mieszkańców naszego regionu. Wymieńmy chociaż powstanie nowego szpitala wojewódzkiego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska. Powiększająca się sieć dróg szybkiego ruchu, połączeń kolejowych oraz funkcjonowanie i rozwój Portu Lotniczego we Wrocławiu kształtują niezwykle ważny czynnik determinujący rozwój regionalny. To właśnie dostępność komunikacyjna Dolnego Śląska stanowi ważny element stymulujący rozwój gospodarczy naszego województwa. Zarówno inwestycje w transport oraz w ochronę zdrowia będą tymi, które będziemy rozwijać. Patrząc na tegoroczny budżet województwa, który jest rekordowy, największy w historii regionu, wynoszący blisko 3 miliardy złotych, największe nakłady przeznaczamy właśnie na rozwój dróg i kolei oraz na ochronę zdrowia. Stworzyliśmy Centrum Leczenia Chorób Piersi „Breast Unit” w DCOPiH wraz z filiami w Jeleniej Górze i Legnicy. Budujemy również za ponad miliard złotych nowy Szpital Onkologiczny we Wrocławiu. To największa w historii Dolnego Śląska inwestycja w zdrowie mieszkańców regionu.

 

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

Like this article?

Share
Share

Leave a comment