Wspierając Sukces i Zdrowie Kobiet

Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych została założona z myślą o promowaniu kobiet i ich sukcesów. Walczymy ze stereotypami i uprzedzeniami wobec kobiet. Wspieramy ich w działaniach na rzecz zmniejszania społecznych nierówności, szczególnie w obszarach, gdzie kobiety są tradycyjnie marginalizowane. Jest to istotne dla budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Promowanie skutecznego działania kobiet i ich sukcesów jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale także kluczowym elementem rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego. Równość płci stanowi fundament dla stabilnego, zrównoważonego społeczeństwa, w którym wszyscy mają szanse rozwijania swojego pełnego potencjału.

Fundacja działa na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat osiągnięć kobiet w różnych dziedzinach, inspirując inne osoby w dążenia do realizacji swoich celów. Niewykorzystywanie potencjału oznacza utratę cennego źródła talentów i umiejętności. Kobiety posiadają unikalne perspektywy, które mogą przyczynić się do innowacji i wielowymiarowego rozwoju. Ich widoczne sukcesy stanowią inspirację dla młodych dziewczyn, zachęcając je do wyznaczania ambitnych celów i wytrwałego podążania obraną drogą. Przykłady silnych i niezależnych kobiet mogą przekształcać wyobrażenia społeczeństwa na temat ról płciowych.

Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych każdego roku organizuje Plebiscyt na Skuteczną Kobietę Roku, do którego zgłaszają się lub są zgłaszane wyjątkowe osoby z różnych grup społecznych, zawodów, środowisk. Ich udział w Plebiscycie daje nam szansę nagłośnienia i pokazania światu, że warto iść własną drogą, trwać w postanowieniach i zadbać o swój rozwój. 

Plebiscyt Skuteczna Kobieta Roku wśród rankingów i plebiscytów wyróżnia się szczególnym sposobem wyboru laureatek, które wybierane są głosami oddanymi przez stronę internetową. Kapitułą Plebiscytu są wyłącznie internauci. Każda osoba może zgłosić swoją kandydatkę, jak również każdy może oddać głos w Plebiscycie. To prawdziwy Vox Populi. Statuetkę i tytuł „Skuteczna Kobieta Roku” otrzymuje pani, która zdobyła najwięcej głosów w swojej kategorii. Dzięki tej otwartości Plebiscyt Skuteczna Kobieta Roku przyciąga różne środowiska, branże, pozycje – a wspólnym mianownikiem jest skuteczność – osiąganie zamierzonych celów, działanie przynoszące wyniki, szacunek oraz uznanie zgłaszających i głosujących. W czterech edycjach Plebiscytu nominowanych było blisko 100 pań, a internauci oddali ponad 150 tys. głosów i 35 pań uzyskało tytuł „Skuteczna Kobieta Roku”. W tym roku odbędzie się już piąta edycja. Zapraszamy do zgłaszania i głosowania na www.akademiakobietskutecznych.pl.

Fundacja organizuje także Kongres Kobiet XXI Wieku, będący platformą do wymiany doświadczeń, budowania relacji zawodowych i społecznych, a także inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Różnorodność płciowa w miejscu pracy, w różnych dziedzinach, przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i efektywności. Takie zespoły są bardziej kreatywne, elastyczne i skuteczne w rozwiązywaniu problemów. Promowanie kobiet w biznesie i sferze zawodowej nie tylko jest kwestią sprawiedliwości społecznej, ale także przyczynia się do równości ekonomicznej. Zrównoważona reprezentacja płciowa wspiera rozwój gospodarczy i konkurencyjność. Jesteśmy przeciwni stygmatyzowaniu kobiet macierzyństwem oraz rolami w rodzinie i domu. Kobiety XXI Wieku to menedżerki, prezeski, właścicielki firm, ekspertki, liderki polityczne, działaczki społeczne i inne. Nie ma takiego obszaru gospodarki, biznesu, kultury, sportu czy polityki, w której nie byłoby skutecznych kobiet. Kongres Kobiety XXI Wieku na stałe zagościł w kalendarium najważniejszych wydarzeń w kraju. Celem kongresu jest zgromadzenie kluczowych postaci ze świata biznesu, kultury, polityki i mediów w celu omówienia sposobów dalszego wzmacniania roli kobiet we wszystkich aspektach współczesnego życia. Jest to idealne miejsce na rozmowy biznesowe, nawiązywanie cennych kontaktów, zabranie głosu w ważnych sprawach. To platforma spotkań niezależnie od płci. W trzech dotychczasowych edycjach udział wzięło blisko 1000 osób, odbyło się ponad 50 debat i prelekcji. Wiele firm znalazło nowych partnerów i klientów. 

Fundacja aktywnie angażuje się w pomoc charytatywną na rzecz profilaktyki zdrowia kobiet. Organizuje różne akcje i programy mające na celu edukację oraz wsparcie w kwestiach związanych ze zdrowiem. Realizujemy program „Nie daj się zaskoczyć!” pod hasłem #Czasmaznaczenie, w ramach którego poza działaniami edukacyjnymi prowadzimy na szeroką skalę innowacyjne badania piersi metodą termograficzną. Dzięki tym badaniom kobiety w Polsce, wzorem kobiet z całego świata, mogą na bardzo wczesnym etapie wykryć nieprawidłowości i podjąć leczenie dla ratowania swojego życia. W ramach projektu wydajemy książki „Najlepsze o sobie – zwierzenia kobiet skutecznych” i „Zwierzenia ludzi skutecznych”, których bohaterami są kobiety i mężczyźni sukcesów, a dochód z ich sprzedaży przeznaczamy na rzecz prozdrowotnego programu.

W tym roku po raz trzeci organizujemy wielką imprezę filantropijną pod nazwą „Międzynarodowy Filantropijny Piknik Polo Dia Del Colono Polaco”. Kolejny raz honorowym patronatem wydarzenie obejmie ambasador Republiki Argentyny. Na pikniku spotykają się goście z korpusu dyplomatycznego, świata biznesu, kultury, sportu i polityki. Spotkanie jest znakomitą okazją na połączenie mody, sportu i sztuki. Zaproszenie na ten prestiżowy piknik jest jednocześnie zaproszeniem do integracji i solidarności.

Działania Fundacji Akademia Kobiet Skutecznych przynoszą wymierne rezultaty. Fundacja stanowi przykład jak można, jako organizacja, efektywnie łączyć promocję sukcesu kobiet z aktywnością charytatywną na rzecz ich zdrowia i dobra społecznego. Wpływa to nie tylko na korzyść obecnych pokoleń kobiet, ale również buduje fundament dla silnego i równego społeczeństwa w przyszłości. Wszystkich, którzy rozumieją i chcą wspierać działania fundacji zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach i akcjach. 

Urszula Barbara Krawczyk

Prezes,

Fundacja Akademia Kobiet Skutecznych

Like this article?

Share
Share

Leave a comment