Dzielnica ogrodów

ROZMOWA Z PANEM BURMISTRZEM JAROSŁAWEM KARCZEM I PANIĄ MONIKĄ KRYK, ZASTĘPCZYNIĄ BURMISTRZA DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY 

Panie Burmistrzu, bieżąca kadencja samorządowa dobiega końca. Na jakie wyzwania Pan trafił? Co było najtrudniejsze?

J.K.: W listopadzie 2023 r. minęły cztery lata mojego urzędowania we Włochach. To był intensywny czas. Przede wszystkim kadencja przypadła na trudne lata – musieliśmy działać w nieznanych do tej pory warunkach: w latach 2020-2021 w pandemii i w 2022 roku w związku z falą uchodźców z Ukrainy. Pandemia oznaczała wstrzymanie, opóźnienie lub ograniczenie na 2 lata działań w wielu obszarach. Jednocześnie doszło nam mnóstwo nowych obowiązków. Natomiast gdy wybuchła wojna w Ukrainie, już w pierwszych dniach wielu uchodźców przekroczyło naszą granicę szukając schronienia. Zdecydowana większość przyjechała do Warszawy. Mimo że pomoc uchodźcom jest w zakresie kompetencji rządu, te obowiązki w dużej mierze przejął samorząd. Bardzo duże wsparcie i zaangażowanie okazali nasi mieszkańcy, pracownicy i współpracownicy, za które serdecznie dziękuję.

Czy zatem udało się nadrobić czas i wykonać to, co było planowane w kadencji?

J.K.: Zdecydowanie tak. Pokonaliśmy trudności i dzięki ciężkiej pracy wykonaliśmy plan. W mijającej kadencji mieliśmy rekordowy budżet – zarówno jeśli chodzi o budżet całkowity, jak i inwestycyjny – w porównaniu do dwóch poprzednich kadencji. Odpowiednio na inwestycje we Włochach wydatkowano: w latach 2010-2014 – 39 mln zł, w latach 2015-2018 – 49,8 mln zł, a w obecnej kadencji przeznaczyliśmy na nie aż 126,25 mln zł.

Dzielnica ma wielki potencjał i dynamicznie się rozwija. Musimy odpowiadać na nowe wyzwania i potrzeby mieszkańców. Przybywa nam wielu nowych, młodych mieszańców, dlatego niezwykle ważne są inwestycje oświatowe. W mijającej kadencji została rozbudowana i gruntownie wyremontowana SP nr 88 przy ul. Radarowej, wybudowane nowe Przedszkole nr 443 przy ul. Parowcowej i nowy Żłobek nr 71 przy ul. Astronautów. W trakcie jest rozbudowa SP nr 66 przy ul. Przepiórki. Dobudowaliśmy nowe skrzydło w Przedszkolu nr 60 przy ul. Rybnickiej, a na ukończeniu jest remont starej części placówki. Trwa budowa nowego przedszkola przy ul. Krakowiaków – zakończenie planowane jest w październiku 2024 r. Wybudowaliśmy też fragment ul. Flisa, która stanowić będzie dojazd do placówki. Powstało nowe Przedszkole nr 448 przy ul. Łopuszańskiej. Na mocy porozumienia developer nieodpłatnie przekazał dzielnicy lokal dostosowany na potrzeby placówki.

Niestety poza budową nowych obiektów musimy też mierzyć się z problemami z przeszłości i ciągle inwestować w obiekty nie tak dawno wybudowane, jest to np. Przedszkole nr 419 przy ul. Ryżowej czy SP nr 94 przy ul. Cietrzewia. Nieudane wykonanie tych inwestycji sprawia, że wymagają one kolejnych niebagatelnych nakładów finansowych.

Na mocy Ustawy o drogach publicznych konsekwentnie egzekwujemy od deweloperów obowiązek uczestniczenia w rozbudowie i poprawie infrastruktury drogowej w naszej dzielnicy. Wcześniej było to rzadko praktykowane, tymczasem dzięki art. 16 ww. ustawy w latach 2019-2023 powstało 13 nowych dróg.

Pani Burmistrz, jakie obszary działań są dla Pani istotne?

M.K.: Jestem odpowiedzialna m.in. za politykę lokalową we Włochach i te sprawy są dla mnie bardzo ważne. Istotnym tematem w dzisiejszych czasach jest jakość powietrza, dlatego w obecnej kadencji podjęliśmy wiele działań zmierzających do wprowadzenia zielonych rozwiązań we Włochach. Do końca 2023 roku zlikwidowaliśmy z lokali komunalnych wszystkie „kopciuchy”. Wymianę wykonaliśmy w 162 lokalach, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Włochy, za kwotę ponad 5,2 mln zł. Zamontowaliśmy też 15 instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych – koszt tego przedsięwzięcia to ponad 1,3 mln zł. Ponadto dokonaliśmy wiele kompleksowych remontów i termomodernizacji budynków. Jak widać po liczbach, inwestowanie w zasób komunalny to jeden z priorytetów tej kadencji.

Jak scharakteryzowałaby Pani zasób komunalny we Włochach? Czy lista osób oczekujących na pomoc mieszkaniową rośnie?

M.K.: Liczba lokali komunalnych w zasobie z pewnością nie jest wystarczająca wobec stale rosnących potrzeb. Składa się na to wiele czynników, między innymi nieruchomości zarządzane przez ZGN Włochy to w dużej mierze budynki o nieodpowiednim stanie technicznym, często posiadające wyłącznie ogrzewanie elektryczne. Mam tu na myśli stare kamienice, które mają duszę i tworzą tożsamość Włoch – Miasta Ogrodu, ale niestety nie spełniają standardów mieszkaniowych, których oczekują od nas najemcy. Kolejna grupa budynków to nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w stosunku do których toczą się postępowania sądowe, mające na celu ustalenie kwestii własności. Zmagamy się z wieloma wyzwaniami, jednakże możemy liczyć na pomoc m.st. Warszawy oraz innych dzielnic. Niemniej jednak, uporządkowanie spraw, o których wspomniałam, jest kluczowe dla zapewnienia mieszkańcom stabilnych i godnych warunków mieszkaniowych. Warto zaznaczyć, że od 2019 r. wykonaliśmy remont 250 pustostanów za ponad 7,6 mln zł, więc mimo utrzymującej się kolejki oczekujących, wielu mieszkańców Włoch otrzymało nowe, pełnowartościowe lokale. 

Inwestycje i sprawy lokalowe są niezwykle ważne, ale istotne też jest czy mieszkańcy mają gdzie spędzać wolny czas i mogą uczestniczyć w życiu dzielnicy. Co oferują Włochy swoim mieszkańcom?

J.K: Mamy we Włochach bardzo bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku. Musieliśmy zainwestować w remonty naszych placówek, bo przez lata niewiele było robione. W Okęckiej Sali Widowiskowej lało się z dachu, klimatyzacja nie działała. Zostało to naprawione, dodatkowo wymieniona została winda oraz kupione nowe nagłośnienie. Również w OSiR Włochy zostały wykonane liczne remonty i konieczne przeglądy. Teraz bez przeszkód możemy organizować duże wydarzenia dla mieszkańców. Cześć zajęć przeznaczona jest tylko dla seniorów. Mamy również w dzielnicy Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) i MiniMAL-e, które współtworzą mieszkańcy. Bardzo spodobała się i przyjęła u nas ta formuła aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.

Zadbaliśmy też o tereny zieleni. Kompleksowa rewitalizacja została wykonana na Forcie V Włochy – powstał tam m.in. plac zabaw i miejsce do piknikowania, w Parku Kombatantów zostało wymienione oświetlenie, a w Parku Ogrody Kosmosu utworzyliśmy edukacyjną pasiekę oraz dokończyliśmy prace rewitalizacyjne tego terenu. Z inicjatywy mieszkańców, w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstało też kilka parków kieszonkowych we Włochach. Doposażamy parki i skwery m.in. w hamaki i leżaki – dzięki temu jest wiele stref odpoczynku, z których włochowianie chętnie korzystają.

Czy mógłby Pan Burmistrz podsumować krótko kadencję?

J.K.: Obejmując stanowisko burmistrza Włoch, dostrzegłem wiele dobrych rzeczy i co najważniejsze – wielu zaangażowanych mieszkańców. Zastałem też sporo niedokończonych spraw, poznałem problemy oraz wyzwania, z którymi boryka się dzielnica. Pomocne okazało się moje spojrzenie, osoby z zewnątrz, oraz wieloletnie doświadczenie samorządowe, które wykorzystuję w codziennej pracy. Myślę, że to był intensywny i dobry czas. Razem z moimi współpracownikami udało nam się wiele zrobić. Podejmując decyzje starałem się mieć na uwadze poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Istotne było i jest łączenie mieszkańców ze starej części dzielnicy, mieszających tutaj od pokoleń, z tymi, którzy niedawno wybrali Włochy na swoją małą ojczyznę.

Fot. Zasoby Urzędu Dzielnicy Włochy

Like this article?

Share
Share

Leave a comment