Wołomin miastem inwestycji – tu razem budujemy przyszłość

Gdy obejmowałam urząd burmistrza, gmina trwała w stagnacji inwestycyjnej. W 2014 roku postanowiłam nadać nowy bieg rozwojowi gminy Wołomin. Moim celem było uczynienie z miasta przede wszystkim dobre miejsce do życia. Żeby to zrealizować, postawiłam sobie cele pośrednie. Ich stopniowa realizacja sprawia, że nasza gmina staje się coraz piękniejszym wspólnym domem. To możliwe przede wszystkim dzięki inwestycjom, które obejmują nie tylko infrastrukturę drogową, ale również modernizację oświetlenia, rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a także inwestycje związane z ochroną środowiska. Dzięki równoczesnemu zaangażowaniu w tych wszystkich obszarach w naszej gminie dzieje się tak dużo. Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez właściwej gospodarki finansowej i aktywności w pozyskiwaniu wsparcia ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy unijnych. Od 2014 roku (podczas dwóch moich kadencji) pozyskaliśmy już łącznie prawie 200 mln zł.

Wołomin BUDUJE dobrą przyszłość dla najmłodszych

Sukcesywnie odmieniamy oblicze miasta i tworzymy przyjazną przestrzeń dla mieszkańców w każdym wieku. Dla najmłodszych wybudowaliśmy nowe place zabaw, m.in. na dwóch największych wołomińskich osiedlach, przy szkołach podstawowych w sołectwach oraz na terenie gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolorowe i nowoczesne miejsca rekreacji i zabawy dla całych rodzin są niemal na każdym osiedlu w mieście i we wszystkich sołectwach. W sumie jest ich ponad 30.

W trosce o najmłodszych mieszkańców zadbaliśmy oczywiście nie tylko o rozrywkę, ale również o pełen ich rozwój, dlatego wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt, który okazał się zbawienny w czasie pandemii, a teraz służy uczniom w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Łącznie do szkół dostarczyliśmy m.in. 507 komputerów stacjonarnych i laptopów oraz kilkadziesiąt innych urządzeń multimedialnych. Do przedszkoli trafiło 50 laptopów z licznymi dodatkowymi sprzętami.

Wszystkie te sprzęty znalazły miejsce w coraz nowocześniejszych przestrzeniach szkolnych, które sukcesywnie modernizujemy. Obok prac remontowych przeprowadziliśmy trzy wielkie projekty budowlane związane z oświatą. Rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową w Zagościńcu i wybudowaliśmy dwa nowoczesne, funkcjonalne przedszkola.

Dla wszystkich – dla dzieci i dla dorosłych – rozwijamy infrastrukturę sportową. Przy Sportowej Szkole Podstawowej utworzyliśmy bieżnię lekkoatletyczną, na jej terenie budujemy też skatepark. W jednym z wołomińskich liceów wyremontowaliśmy halę sportową – największą w mieście. W hali sportowej w Gminnym Ośrodku Sportu wymieniliśmy parkiet, a na trenie obiektu obecnie kończymy budowę – wyczekiwanej przez wszystkich wołomińskich sympatyków sportu – nowoczesnej bieżni okrężnej. W sołectwie Stare Grabie powstało natomiast wielofunkcyjne boisko sportowe.

Wołomin BUDUJE kolejne miejsca rekreacji i kultury

Tworzymy nowe miejsca spotkań, bo to, co liczy się zawsze, bez względu na czas i miejsce, to wspólnota, która buduje i wspiera. W jednej z gminnych wsi – w Lipinkach – budujemy Bibliotekę Sąsiedzką, gdzie przygotujemy miejsce do aktywnej pracy z seniorami i dziećmi, a także przestrzeń dla młodzieży. Tworzymy też miniparki, skwery i tężnie. Wszystkie te miejsca mają zapewnić wytchnienie i relaks, a czasami nawet dawkę kultury, bo część z nich to doskonałe miejsca na minirecitale i kameralne koncerty. 

Pamiętamy w Wołominie o swoim dziedzictwie. Po prawie 100 latach przywróciliśmy dawną świetność budynkowi starej elektrowni. Mieszkańcy cieszą się widokiem architektonicznej perełki, w której znalazło się miejsce dla Centrum Aktywności Wołomin.

Wołomin BUDUJE lepsze miejsce do życia

Dla Wołomina ogromną szansą jest, zakończony sukcesem, próbny odwiert geotermalny. Wiemy już, że w naszej ziemi drzemią pokłady energii, teraz przed nami i mieszkańcami decyzja, jak te źródła wykorzystamy.

Dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej wybudowaliśmy nowy dom komunalny. Schronienie i szansę na lepsze życie otrzymało w nim 30 wołomińskich rodzin. 

Do Starej Elektrowni i wszystkich innych miejsc prowadzą kolejne wyremontowane przez nas ulice i ciągi pieszo-rowerowe. To kilkadziesiąt kilometrów dróg, ścieżek rowerowych i chodników, które zwiększyły bezpieczeństwo ruchu w naszej gminie. Dla bezpieczeństwa mieszkańców wymieniliśmy również sodowe oświetlanie uliczne na nowoczesne i energooszczędne LED-owe. W sumie zainstalowaliśmy ponad 4670 opraw, które rozświetliły naszą gminę. Dobrze oświetlone jest centrum przesiadkowe przy dworcu PKP Wołomin i parking typu „Parkuj i Jedź” w Duczkach. Na pewno energii wystarczy też dla kolejnego parkingu w Lipinkach i następnych projektów, które chcemy zrealizować. Wszystko po to, by Wołomin był jeszcze lepszym miejscem do życia. 

Wołomina nie da się oceniać przez pryzmat tylko i wyłącznie jednej inwestycji. Miasto jest atrakcyjne całościowo, jako zespół budynków, tradycji i ludzi. Przemiany, które dokonały się w Wołominie, wydobyły na światło dzienne pozytywne cechy tego miasta. Jest to wynikiem bardzo wielu ambitnych zadań inwestycyjnych, ale również licznych innowacyjnych wydarzeń, które udało nam się zrealizować. Moje działania jako burmistrza zawsze zmierzały ku temu, by wszystkie pozytywne cechy naszego miasta wzmacniać. Przez ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy wiele projektów i wdrożyliśmy mnóstwo zmian, mimo niesprzyjających warunków – pandemii i wojny w Ukrainie, rosnącego poziomu inflacji, drastycznych wzrostów cen energii, a także malejących wpływów z PIT i CIT do budżetów gmin w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

W kwietniu czekają nas wybory samorządowe – postanowiłam poddać się weryfikacji wyborców, ubiegając się o reelekcję. Wiele planów dotyczących naszego miasta udało nam się zrealizować, inne są w trakcie albo zaplanowane na kolejne lata. Chciałabym móc doprowadzić je do końca, zrealizować i BUDOWAĆ dalej piękny i pozytywny Wołomin. 

ELŻBIETA RADWAN 

Burmistrz Wołomina

Fot. Zasoby Urzędu Miasta Wołomin

Like this article?

Share
Share

Leave a comment