Partii jest wiele, a Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest jedna od 2001 roku

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (MWS) jest stowarzyszeniem, a nie partią polityczną, które gromadzi liczne grono działaczy samorządowych i sympatyków zaangażowanych w rozwój samorządnej Rzeczpospolitej i województwa mazowieckiego. Działalność publiczną prowadzi od 2001 roku, będąc stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, potwierdzoną wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Na czele Wspólnoty stoi jej prezes Konrad Rytel – radny sejmiku województwa mazowieckiego od 2018 roku. Bardzo znana i lubiana postać w środowisku samorządowego Mazowsza. Najwyższą władzą jest Zjazd Wspólnoty, który odbędzie w 2025 roku. Celami Wspólnoty są przede wszystkim: popularyzacja zasad demokracji w życiu społeczno-politycznym, opartych na chrześcijańskim systemie wartości i poszanowaniu własności prywatnej, propagowanie idei samorządności, prowadzenie działalności na rzecz edukacji patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej, budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami różnych rejonów województwa mazowieckiego, działanie na rzecz podnoszenia poziomu życia mieszkańców, występowanie w obronie praworządności i przestrzegania praw obywatelskich oraz interesu publicznego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, dbanie o zachowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz regionalnych tradycji i zwyczajów, popieranie przedsiębiorczości i aktywności obywateli. 

Od wielu lat Mazowiecka Wspólnota Samorządowa współtworzy bezpłatną Gazetę Samorządność (miesięcznik), która jest dostępna w całej Polsce w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto przedstawiciele MWS uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych oraz patriotycznych, które odbywają się na terenie całej Polski, ale również zagranicą. Co więcej, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa organizuje również szereg interesujących spotkań z przedstawicielami biznesu, nauki, kultury w ramach Klubu Gospodarczego MWS, a także prowadzi cykliczne spotkania na temat najlepszej wizji dla województwa mazowieckiego w ramach Rady Programowej MWS. Warto również wspomnieć o Klubie Możliwości, działającym przy MWS oraz projekcie Młodzi MWS. Są to miejsca, gdzie młodzi ludzie tworzą społeczność opartą na wzajemnej pomocy, nawiązują nowe znajomości, czerpią radość z różnorodnych form spędzania czasu, budują długotrwałe zaufanie oraz wymieniają cenne informacje. 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa to idealne miejsce dla osób chcących aktywnie włączyć się w działalność na rzecz swoich ,,małych ojczyzn” i całego województwa. Realizuje wiele różnych projektów i dlatego każda osoba, niezależnie od wieku, znajdzie dla siebie przestrzeń do działania! Wystarczy odwiedzić stronę internetową www.mws.org.pl lub przybyć do biura MWS, które mieści się w centrum Warszawy (ul. Koszykowa 24a) i wypełnić stosowną deklarację członkowską. Następnie… zagospodarujemy Twój potencjał i entuzjazm, bo tylko wspólnie odpowiednio napędziMy Mazowsze do wyzwań społecznych, gospodarczych, ekologicznych, technologicznych itd., które nadchodzą!

Like this article?

Share
Share

Leave a comment