B. Ambasador Robin Barnett mówi o Polsce

Moja polska przygoda zaczęła się, gdy w czerwcu 1982 r., w stanie wojennym, przyjechałem do Warszawy na swój pierwszy przydział jako młody dyplomata. Byłem świadkiem wielu rzeczy, m.in. demonstracje uliczne, ustawianie się w kolejkach, wizyta papieska w 1983 r. i sam zostałem zagazowany przez siły bezpieczeństwa w Gdańsku. Mogę więc osobiście zaświadczyć o niezwykłym postępie, […]

Wojna zawsze weryfikuje Generał Waldemar Skrzypczak

Każde państwo dbające o swoje bezpieczeństwo buduje swoje siły zbrojne które mają być odpowiedzią na zagrożenia suwerenności. Oczywiście kształt tych sił, ich wielkość i nowoczesność zależą od stanu państwa i jakości elit politycznych. Od budowanych i konsekwentnie realizowanych planów rozwoju sił zbrojnych. W których głównymi akcentami są przede wszystkim środki przeznaczone w skrócie mówiąc na […]

Marek Goliszewski (1952 – 2022) – Konsekwentny wizjoner

Trudno… Dlaczego aż tak trudno?! Przecież w życiu zapisałem setki stron, skleciłem tysiące zdań, połączyłem mniej lub bardziej zręcznie miliony słów? A zdarzało się, że pisząc o kimś lub o czymś – do czego ze wstydem i pokorą się przyznaję – miałem o tym kimś lub tym czymś blade pojęcie. A teraz, gdy siadłem, aby […]