O obrotach rzeczywistości społecznej

DIALOG MIĘDZY LUDŹMI I GRUPAMI JEST POTRZEBNY, BY W SPORACH I TWÓRCZYCH DYSKUSJACH UPEWNIAĆ SIĘ W SŁUSZNOŚCI SWOICH POGLĄDÓW ALBO W RACJONALNOŚCI ICH MODYFIKACJI. KAŻDA, NAWET NAJTRUDNIEJSZA ROZMOWA, KTÓRA NIE ODBIERA NIKOMU GODNOŚCI JEST TWÓRCZA NIEZALEŻNIE OD RACJI. XXX Forum Ekonomiczne Welconomy in Toruń to wydarzenie, które od trzydziestu lat gromadzi liderów politycznych, gospodarczych i […]

Podzielony dom ostać się nie może

W tym roku w kwietniu odbędzie się 30. jubileuszowa edycja Welconomy Forum in Toruń. Jaka jest jego historia i skąd pomysł na tę inicjatywę? Pomysł powstał kiedy pełniłem funkcję ministra w gabinecie Hanny Suchockiej. Był to czas pozaparlamentarny i wszyscy przygotowywali się do nowych wyborów. Wówczas Polska była podzielona na tzw. czarnych i czerwonych, czyli […]

Nie uda się przejść kryzysu w pojedynkę

ROZMOWA Z PANEM MICHAŁEM ZALESKIM, PREZYDENTEM MIASTA TORUŃ Od 30 lat działa Pan na rzecz Torunia. Co sprawiło, że zaangażował się Pan w działalność samorządową?  Zanim mieszkanki i mieszkańcy Torunia zdecydowali w 2002 roku, że zostanę prezydentem, przez 8 lat zasiadałem w Radzie Miasta. Poznawałem wtedy Toruń i jednocześnie dostrzegałem kolejne rzeczy, które można zmienić. […]