W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Polityka prywatności

Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że:

 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej redakcji jest New Technology Association Sp. z o.o. z siedzibą ul. Partyzantów 48 Czeczotki, 05-152 Czosnów NIP: 5311707081 (dalej: Administrator).
 2. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.
  Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny (pliki cookies), są wykorzystywane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników (profilowania). Przetwarzane w tym zakresie dane w żaden sposób nie dają możliwości identyfikacji klienta, gdyż są przechowywane w strukturze odseparowanej od pozostałych danych. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie (cookies) znajduje się w polityce prywatności.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:
  • zapewnienia bezpieczeństwa serwisu magazynczerwonaszpilka.pl,
  • przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu prawa wobec naszego serwisu i naszej firmy,
  • analiz statystycznych,
  • monitorowania aktywności użytkowników w celu rozwijania i ulepszania serwisu oraz dostosowywania prezentowanej oferty do wykazanych zainteresowań,
  • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych,
  • kontaktowania się w celu wysyłki magazynów drukowanych,
  • kontaktowania się w celu przesłania newsletterów,
  • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,
  • udzielania informacji nie związanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania e-mailowe oraz telefoniczne,
  • zapisywania danych w plikach cookies,
 4. Komu możemy udostępniać dane osobowe?
  Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

  • naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
  • podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które w imieniu i na zlecenie Administratora prowadzą wybrane akcje promocyjne takie jak np. wysyłka newslettera,
  • podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne,
  • podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową,
  • poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. Jak można wyrazić lub odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jakie są do nich prawa?
  Każdy, kto korzysta z usług naszej firmy, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przysługuje gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub do celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w zakresie marketingu bezpośredniego, (włącznie z profilowaniem do tego celu)Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres redakcja@magazynczerwoanaszpilka.pl. Można też złożyć do nas wniosek na adres redakcja@magazynczerwonaszpilka.pl w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych, który może dotyczyć:

  • poprawienia danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane);
  • przeniesienia danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Zastrzegamy, iż w celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli Klient nie zaznaczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub ją wycofa, ewentualne zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przetwarzanie tych danych będzie bowiem niezbędne w celu realizacji umowy i dostarczenia towaru Klientowi.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, jeśli zostanie ona wyrażona poprzez podanie swojego adresu mailowego przy zapisywaniu się do newslettera lub w terminie późniejszym w panelu klienta, lub też przesłana drogą mailową na adres redakcja@czerwonaszpilka.pl .