Patronat medialny

Magazyn Czerwona Szpilka wspiera aktywności charytatywne i społeczne firm oraz organizacji kierujących się w swoim działaniu wartościami bliskimi ideom demokracji, zrónoważonego rozwoju, inkluzji społecznej. Chcemy być częścią tych wydarzeń i objąć patronatem medialnym takie inicjatywy.

Chętnie, w ramach współpracy obejmiemy patronatem medialnym:

  • wydarzenia kulturalne, koncerty, spektakle, konkursy, konferencje, wystawy, wieczory autorskie i inne
  • spotkania, szkolenia eksperckie oraz inne eventy promujące wartościowe inicjatywy.
  • wyjątkowe akcje społeczne

Zapraszamy do współpracy.

Chcesz otrzymać patronat medialny Magazynu Czerwona Szpilka – napisz do nas na adres: redakcja@absenscarens.eu

Dodatkowe informacje

  • Szczegóły współpracy omawiamy indywidualnie.
  • Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.
  • Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.
  • Zastrzegamy sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby o patronat bez podania przyczyny, a także do rezygnacji ze współpracy i cofnięcia decyzji patronatu medialnego.

UWAGA !

Logo Magazynu Czerwona Szpilka może być umieszczone na stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych tylko w formie przekazanej przez nas pocztą elektroniczną.

Logo nie może zostać wykorzystane do potrzeb własnych bez wiedzy i zgody redakcji Magazynu Czerwona Szpilka